Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Management şi marketing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI085
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. OPREAN Dumitru
Prof. Dr. VORJAK Almos
Obiective
Bibliografie
Evaluare