Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Implementarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI128
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
MI128
8
2+0+2
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare