Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de combinatorică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI068
6
2+1+0
5
optionala
Informatică
MI068
6
2+1+0
5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea cu notiunile din combinatorica care nu se fac la celelalte cursuri.
Continut
1. Generalizarea notiunilor de combinari, permutari, aranjamente cunoscute.
2. Functii generatoare.
3. Probleme de numarare si enumerare. Aplicatiile functiilor generatoare la probleme de numarare.
4. Numere remarcabile in combinatorica. Numerele lui Fibonacci, Catalan, Stirling, Bell.
5. Principii utilizate in combinatorica.
6. Combinatorica cuvintelor. Complexitatea cuvintelor finite si infinite.
Bibliografie
1. KÁSA ZOLTÁN: Combinatorica cu aplicatii, Ed. Presa Universitara Clujeana, 2003.
2. I. TOMESCU: Introducere in combinatorica, Ed. Tehnica, 1975.
3. CORMEN-LEISERSON-RIVEST: Algoritmusok, Mţszaki Könyvkiadó, Budapest, I. kiadás 1997, II. kiadás 1999, III. kiadás 2000. (IN ROMANA:. Cormen-Leiserson-Rivest: Introducere in algoritmi, Ed. Libris Computer Agora, 2000.IN ENGLEZA: Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.R., Stein, C.: Introduction to Algorithms, Mit Press-McGraw Hill, 2001. Second edition)
4. LOVÁSZ LÁSZLÓ: Kombinatorikai problémák és feladatok, Typotex Kiadó, Budapest, 1999.
5. R. L. GRAHAM-D. E. KNUTH-O. PATASHNIK: Konkrét matematika, Műszaki Kiadó, Budapest, 1998.
6. LOTHAIRE, M.: Algebraic combinatorics on words, Cambridge University Press, 2002.
7. WILF, H, S.: Geratingfunctionology, Academsi Press, Boston, 1996.

Evaluare
Verificare pe parcurs + examen scris.
Nota finala:
50% teme de casa in timpul semestrului
50 examen scris