Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Management şi marketing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI022
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
MI022
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. OPREAN Dumitru
Prof. Dr. VORJAK Almos
Obiective
Familiarizarea studentilor cu problematica organizarii si conducerii economiei.
Initiere in procese decizionale manageriale si de marketing.
Bibliografie
1. FLORESCU, C., si altii, Marketing, Ed. Marketer, Bucuresti, 1995.
2. NICOLESCU, O., Management, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1993.
3. OPREAN, D., RACOVITAN, D., OPREAN, V., Informatica de gestiune si manageriala, Ed. Eurounion, Oradea, 1994.
Evaluare
Examen oral.