Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Analiza şi proiectarea sistemelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI010
5
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
MI010
5
2+2+0
5
obligatorie
Matematică-Informatică
MI010
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Danut,  chioreancs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Lect. KOVACS Lehel,  klehelcs.ubbcluj.ro
Asist. PETRASCU Dragos,  petrascucs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede:
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne în scrierea softului de aplicatie
c) cunostinte despre tipurile de modele si instrumentele de modelare folosite in dezvoltarea aplicatiilor soft
d) motivatia necesara privind importanta documentarii produselor soft
Continut
1. PARADIGME DE DEZVOLTARE A SOFTULUI
1.1. Ciclul de viata a unui program
1.2. Cum s-a ajuns la ingineria programarii
1.3. Definitia ingineriei programarii
1.4. Ciclul de viata clasic (modelul cascada)
1.5. Prototipizarea
1.6. Modelul spirala, Boehm
1.7. Tehnicile generatiei a 4-a
1.8. Combinarea paradigmelor
1.9. Ingineria programarii: prezent si viitor
2. ANALIZA CERINTELOR.
2.1. Ce este analiza cerintelor?
2.2. Tehnici de comunicare
2.3. Principiile analizei
2.4. Clase de metode de analiza
2.5. Documentul de specificare a cerintelor
2.6. Revizuirea specificarii
3. MODELUL CONCEPTUAL DE DATE
3.1. Modelul entitate-relatie
3.2. Modelarea conceptuala a datelor folosind modelul E-R
3.3. Generalizarea
3.4. Regulile specifice aplicatiei (business rules)
3.5. Pasi în modelarea datelor
3.6. Exemplu de modelare E-R
4. MODELUL ESENTIAL AL PRELUCRARILOR.
4.1. Diagrama de flux de date
4.2. Modelarea prelucrarilor în ciclul de dezvoltare a unei aplicatii
4.3. Exemple de DFD
4.4. O abordare pas cu pas a modelarii prelucrarilor
5. LIMBAJUL UNIFICAT DE MODELARE UML
5.1. Istoric
5.2. Definitii (concepte) UML
5.3. Diagrame UML
5.4. Limbajul constrangerilor OCL
6. ANALIZA ORIENTATA PE OBIECTE
6.1. Pasii analizei OO
6.2. Modelarea cazurilor de utilizare
6.3. Modelarea claselor
6.4. Modelarea dinamica
6.5. Revizuirea modelelor OOA
6.6. Exemplu de modelare conceptuala OO
7. PROIECTAREA SOFTULUI
7.1. Fundamentele proiectarii
7.2. Pasii proiectarii
7.3. Concepte de proiectare
7.4. Proiectarea arhitecturii
7.5. Documentatia de proiectare
8. PROIECTAREA LOGICA A DATELOR
8.1. Modelul logic de date
8.2. Transformarea diagramelor E-R în relatii
8.3. Obtinerea modelului logic de date din modelul conceptual de date
8.4. Analiza evenimentelor
9. PROIECTAREA PRELUCRARILOR
9.1. Decizii generale de proiectare
9.2. Modele de implementare
9.3. Proiectarea generala a proceselor
9.4. Proiectarea proceselor primitive
9.5. Instrumente folosite în specificarea prelucrarilor
10. PRINCIPII DE PROIECTARE ORIENTATA PE OBIECTE
10.1. Caracteristicile unui bun proiect orientat pe obiecte
10.2. Principii de proiectare orientata pe obiecte
11. PROIECTAREA ORIENTATA PE OBIECTE
11.1. Pasii proiectarii OO
11.2. Construirea diagramelor de interactiune
11.3. Construirea diagramei detaliate a claselor
11.4. Proiectarea sistemului in termeni de clienti ai obiectelor
11.5. Proiectarea de detaliu
11.5. Exemplu de proiectare OO
12. PROIECTAREA FIZICA A DATELOR
12.1. Procesul de proiectare fizica a datelor
12.2. Analiza volumului si utilizarii datelor
12.3. Strategia de distribuire a datelor
12.4. Organizarea fisierelor
12.5. Indexarea
12.6. Constrângerile de integritate
13. PROIECTAREA INTERFETELOR
13.1. Sarcinile proiectarii interfetei cu utilizatorul
13.2. Prelucrare manuala, batch si on-line
13.3. Proiectarea documentelor de intrare si a rapoartelor
13.4. Interactiunea om-calculator
14. IMPLEMENTAREA, TESTAREA, INSTALAREA SI ÎNTRETINEREA
14.1. Specificatiile de programare
14.2. Codificarea
14.3. Testarea
14.4. Instalarea
14.5. Punerea în exploatare si întretinerea
15. PLANIFICAREA PROIECTELOR SOFT
15.1. Factorii umani implicati în dezvoltarea programelor
15.2. Organizarea procesului de realizare a programului
15.3. Alte activitati de planificare
15.4. Planul proiectului soft

Cursurile se desfasoara sub forma unor prezentari PowerPoint. Studentii sunt invitati sa
citeasca în avans materialele de curs si de seminar.

Activitati de seminar
1-2. Studiu de caz: analiza cerintelor (1) - cerinte generale
tehnici de comunicare: tehnici de comunicare.doc
documentul de specificare a cerintelor: speccerinte.doc
3-4. Studiu de caz: analiza cerintelor (2) - modelarea conceptuala a datelor
5. Studiu de caz: analiza cerintelor (3) - modelarea generala a prelucrarilor
6-8. Studiu de caz: analiza cerintelor (4) - OO
9. Studiu de caz: proiectare (1) - modelarea logica a datelor
10. Studiu de caz: proiectare (2) - modelarea logica a prelucrarilor
11-12. Studiu de caz: proiectare (3) - OO
13-14. Studii de caz complete

Materialele de curs si de seminar sunt/vor fi disponibile pe serverul Departamentului de
Informatica, în directorul ..\labor\romana\an3\aps
Bibliografie
1. FLAATEN, PER O. - MCCUBBREY, DONALD J. - O'RIORDAN, P. DECLAN. - BURGESS, KEITH: Foundations of Business Systems, Dryden Press, (1st ed. 1989, 2nd ed. 1997).
2. FOWLER, MARTIN - SCOTT, KENDALL: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Addison-Wesley (2nd ed., 1999).
3. IACOBSON, IVAR - BOOCH, GRADY - RUMBAUGH, JAMES: The Unified Software Development Process, Addison-Wesley, 1999.
4. MARTIN, ROBERT CECIL: Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices, Prentice Hall, 2002.
5. PÂRV, BAZIL: Analiza si proiectarea sistemelor, Univ. "Babeş-Bolyai", CFCID, Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj-Napoca, 2002, 2003, 2004.
6. PRESSMAN, ROGER S.: Software Engineering - A Practitioners Approach, McGraw-Hill, (3rd ed. 1992; 4th ed. 1996, 5th ed. 2001).
7. SCHACH, STEVEN R.: Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGraw-Hill, 5th ed., 2002.
8. SOMMERVILLE, IAN: Software Engineering, Addison-Wesley (5th ed. 1996, 6th ed. 2000).
9. Agile Modeling Homepage, [http://www.agilemodeling.com].
10. Software Engineering Body of Knowledge, IEEE, 2004. [http://www.swebok.org].
Evaluare
Forma de examinare este examenul scris, ce va contine probleme de modelare din analiza
cerintelor si proiectarea logica. Nota finala se calculeaza astfel (un punct din oficiu):
a) Activitatea de la seminar: 2 pct
b) Lucrarea scrisa
1. Problema de modelare din analiza cerintelor - 3 pct
2. Problema de modelare din proiectarea logica - 4 pct.