Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Retele neuronale şi aplicaţii
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI094
8
2+1+1
10
optionala
Informatică
MI094
8
2+1+1
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. CSATO Lehel,  csatolcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare