Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect colectiv
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI082
6
0+0+2
2
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Asist. CÂMPAN Alina,  acampancs.ubbcluj.ro
Asist. COBARZAN Claudiu,  claudiucs.ubbcluj.ro
Lect. LUPSA Radu,  rlupsacs.ubbcluj.ro
Asist. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Asist. STERCA Adrian Ioan,  forestcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARABANT Sergiu,  dadics.ubbcluj.ro
Asist. GOG Anca-Mirela,  ancacs.ubbcluj.ro
Asist. DRAGOS Sanda Maria,  sandacs.ubbcluj.ro
Obiective
Fixarea deprinderilor de realizare in grup a unui produs program si realizarea unei documentaţii.
Continut
- Realizarea unui produs program de un grup de studenti
- Elaborarea documentaţiilor necesare
Bibliografie
1. M.Frentiu, I.Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
2. M.Frentiu, I.Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui componente şi elaborarea documentaţiei. In ultima saptamana se va preda aplicatia realizata.