Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Reţele de calculatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI013
7
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARABANT Sergiu,  dadics.ubbcluj.ro
Lect. LUPSA Radu,  rlupsacs.ubbcluj.ro
Obiective
Acest curs este un curs introductiv în reţele de calculatoare. Cursul prezintă conceptele şi principiile reţelelor de calculatoare moderne, utilizând internetul ca exemplu de bază.
Scopul principal este înţelegerea principiului stivuirii protocoalelor, stivelor de protocoale TCP/IP si OSI, scopului si protocoalelor fiecarui nivel.
Continut
1. Reţelele de calculatoare şi Internetul
- Ce este Internetul?
- Reţele cu comutare de pachete
- Nivelele de protocoale
2. Nivelul aplicaţie
- Principiile protocoalelor de nivel aplicaţie
- Web-ul si protocolul HTTP
- Transferul de fişiere: FTP
- Poşta electronica (SMTP, MIME)
- DNS--"Cartea de telefon" a Internetului
- Programarea cu socket-uri TCP/UDP
3. Nivelul transport
- Serviciile oferite de nivelul transport
- Multiplexare şi demultiplexare
- Transport fără conexiune: UDP
- Principiile transportului sigur
- Transport cu conexiune: TCP
- Principiile controlului congestiei
4. Nivelul reţea şi dirijarea
- Scopul nivelului reţea
- Bazele dirijării
- Protocolul Internet (IP)
- Translatarea adreselor (NAT), tunelarea, filtrarea pachetelor
- Dirijarea în internet
- Construcţia unui router
- IPv6
- Problemele staţiilor mobile
5. Nivelul legăturii de date
- Serviciile oferite
- Metode de detectarea şi corectarea erorilor
- Protocoale de acces multiplu
- Adresarea în reţele locale şi protocolul ARP
- Ethernet
- Hub-uri, Bridge-uri şi Switch-uri
- Reţele locale fără fir
- Protocolul PPP
6. Probleme de securitatea reţelelor
- Ce înseamnă securitatea reţelei
- Bazele criptografiei
- Atacuri şi contramăsuri
Bibliografie
1. Cookie Central."[http://www.cookiecentral.com]
2. BULĂCEANU, CLAUDIU: Reţele locale de calculatoare, Bucuresti: Editura Tehnică, 1995.
3. CAMPIONE, MARY - WALRATH, KATHY - HUML, ALISON: The Java(TM) Tutorial. Addison-Wesley, 2000. [http://java.sun.com/docs/books/tutorial/]
4. GIBBS, MARK: Reţele de calculatoare pentru începători. Bucureşti: Teora, 1996.
5. KUROSE, JAMES F. - ROSS, KEITH W.: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, (3nd ed.), 2003.
6. MAHMOUD, QUASAY H.: Sockets programming in Java: A tutorial. [http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-1996/jw-12-sockets.html]
7. PETERSON, LARRY - DAVIE, BRUCE: Computer Networks: A Systems Approach. Morgan Kaufman, (3rd ed.), 2003.
8. STALLINGS, WILLIAM: Data and Computer Communications. Prentice Hall, (6th ed.), 2000.
9. BRUCE SCHNEIDER : Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1996.
10.TANENBAUM, ANDREW S.: Reţele de calculatoare. Editia a 4-a, traducere. Tg. Mureş: Computer Press Agora, 2004.
Evaluare
- activitatea de laborator 1/3 din nota finală
- examen scris 2/3 din nota finală