Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MLR0020 Algebră 2+2+0+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MLR0002 Analiză matematică 2+2+0+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MLR5004 Arhitectura sistemelor de calcul 2+1+1+0 E 6 cr. română Hungarian engleză
MLR5005 Fundamentele programării 2+2+2+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MLR5055 Logică computaţională 2+2+0+0 C 6 cr. română maghiară engleză
YLU0011 Educaţie fizică (1) 0+2+0+0 C -
LLU0011 Limba engleză (1) 0+2+0+0 C 3 cr.
TOTAL 10+13+3+0=26   33 cr.
Discipline facultative
MLR7005 Comunicare şi dezvoltare profesională în informatică 2+0+0+1 C 3 cr. română
MLM7006 Informatica de baza (in limba maghiara) 2+0+2+0 C 4 cr. maghiară

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MLR5007 Sisteme de operare 2+0+2+0 E 6 cr. română maghiară
MLR5006 Programare orientată obiect 2+1+2+0 E 7 cr. română maghiară engleză
MLR5022 Structuri de date şi algoritmi 2+1+0+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MLR0014 Geometrie 2+2+0+0 C 6 cr. română maghiară engleză
MLR0010 Sisteme dinamice 2+1+1+0 E 6 cr. maghiară engleză
LLU0012 Limba engleză (2) 0+2+0+0 C 3 cr.
YLU0012 Educaţie fizică (2) 0+2+0+0 C -
TOTAL 10+9+5+0=24   33 cr.
Discipline facultative
MLR2002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică 2+0+0+0 C 3 cr. română

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0004 Metode avansate de programare 2+1+2+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MIC0002 Sisteme de operare distribuite 2+0+2+0 E 5 cr. română maghiară
MIH0002 Baze de date 2+1+2+1 E 6 cr. română maghiară engleză
MID0005 Programare logică şi funcţională 2+0+1+0 C 5 cr. română maghiară engleză
MMP0003 Probabilităţi şi statistică 2+1+2+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MID0006 Proiect individual 0+0+1+1 C 3 cr. română maghiară engleză
TOTAL 10+3+10+2=25   30 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0007 Ingineria sistemelor soft 2+1+1+0 E 6 cr. română engleză
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite 2+1+1+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MII0001 Inteligenţă artificială 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MIC0003 Reţele de calculatoare 2+0+2+1 E 5 cr. română maghiară engleză
MID0008 Proiect colectiv 0+0+2+0 C 3 cr. maghiară
MXX9201 Curs optional 1 2+0+1+1 C 5 cr.
TOTAL 10+3+8+2=23   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MPI0005 Practică 0+0+0+6.5 C 6 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
Pachetul cu discipline în limba română
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+1+1 5 cr.
MID0036 Interacţiunea om-calculator 2+0+1+1 5 cr.
MII0021 Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale 2+0+1+1 5 cr.
MML0007 Algebră computaţională 2+0+1+1 5 cr.
MMG0012 Aplicaţii ale geometriei în informatică 2+0+1+1 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MID0035 Metode avansate de programare funcţională 2+0+1+1 5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională 2+0+1+1 5 cr.
MMF0002 Electrotehnica 2+0+1+1 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MMA0018 Tehnici de optimizare 2+1+0+1 5 cr.
MII0023 Aplicaţii ale logicii 2+0+1+1 5 cr.
MID0034 Programare orientată pe aspecte 2+0+1+1 5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională 2+0+1+1 5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0023 Programare Web 2+0+2+1 E 6 cr. română maghiară engleză
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare 2+1+2+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MIG0001 Algoritmica grafelor 2+1+1+0 C 6 cr. română maghiară engleză
MXX9202 Curs optional 2 2+0+1+0 C 6 cr.
MXX9203 Curs optional 3 2+0+1+0 C 6 cr.
TOTAL 10+2+7+1=20   30 cr.
Discipline facultative
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX 1+0+1+0 C 3 cr. română

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul cu discipline în limba română
MID0012 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1+0 6 cr.
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe 2+0+1+0 6 cr.
MII0007 Tehnici pentru regăsirea informaţiei 2+0+1+0 6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MIH0015 Proiectarea şi gestiunea bazelor de date distribuite şi orientate obiect 2+0+1+0 6 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor 2+1+0+0 6 cr.
MID0012 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1+0 6 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MII0019 Calcul evolutiv: algoritmi şi operatori 2+0+1+0 6 cr.
MML0017 Criptografie cu cheie publică 2+0+1+0 6 cr.
MIH0011 Baze de date spaţiale 2+0+1+0 6 cr.
MID0043 Prelucrarea cunoştinţelor 2+0+1+0 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul cu discipline în limba română
MID0020 Instrumente CASE 2+0+1+0 6 cr.
MII0014 Roboţi inteligenţi 2+0+1+0 6 cr.
MIH0005 Date semistructurate 2+0+1+0 6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MID0018 Programare Windows 2+0+1+0 6 cr.
MMM0002 Astronomie 2+1+1+0 6 cr.
MIC0015 Procesoare Risc 2+0+1+0 6 cr.
MMP0006 Teoria informaţiei 2+1+0+0 6 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIC0007 Protocoale specializate în reţele de calculatoare 2+0+1+0 6 cr.
MII0003 Realitate virtuală 2+0+1+0 6 cr.
MID0044 Modele pentru componentele soft 2+0+1+0 6 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0009 Medii de proiectare şi programare 2+0+2+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft 2+1+1+0 E 6 cr. română maghiară engleză
MMN0003 Calcul numeric 2+0+2+0 C 5 cr. română maghiară engleză
MXX9204 Curs optional 4 2+0+1+1 C 5 cr.
MXX9205 Curs optional 5 2+0+1+1 C 5 cr.
MXX9206 Curs optional 6 1+0+0+0 C 3 cr.
TOTAL 11+1+7+2=21   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ0001 Elaborarea lucrării de licenţă 0+0+2+0 C 5 cr.
MMZ0004 Finalizarea lucrării de licenţă 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul cu discipline în limba română
MII0002 Grafică pe calculator 2+0+1+1 5 cr.
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile 2+0+1+1 5 cr.
MID0021 Generarea automată a programelor din algoritmi 2+0+1+1 5 cr.
MIC0016 Controlul traficului web 2+0+1+1 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare 2+0+1+1 5 cr.
MID0037 Metode avansate de învăţare automată 2+0+1+1 5 cr.
MME0015 Matematici aplicate în economie 2+0+1+1 5 cr.
MIK0001 Management şi marketing 2+1+0+1 5 cr.
MMA0018 Tehnici de optimizare 2+1+0+1 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIC0012 Comunicaţii audio-video în reţele de mare viteză 2+0+1+1 5 cr.
MIC0013 Aplicaţii multimedia peste web 2+0+1+1 5 cr.
MIC0017 Proiectare web şi optimizare 2+0+1+1 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5
Pachetul cu discipline în limba română
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri 2+0+1+1 5 cr.
MII0010 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente 2+0+1+1 5 cr.
MII0011 Prelucrarea imaginilor 2+0+1+1 5 cr.
MID0045 Paradigme şi tehnici ale programării paralele 2+0+1+1 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MII0002 Grafică pe calculator 2+0+1+1 5 cr.
MMP0004 Procese stochastice şi fractali 2+0+1+1 5 cr.
MIC0008 Proiectare cu microprocesoare 2+0+1+1 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIF0005 Proiectare avansată de compilatoare 2+0+1+1 5 cr.
MIF0008 Aspecte Pragmatice în programare 2+0+1+1 5 cr.
MII0024 Prelucrarea informaţiilor într-o organizaţie 2+0+1+1 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6
Pachetul cu discipline în limba română
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.