Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Matematică

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+1+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+0=19
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y004 Introducere in pedagogie. Teoria si metodologia curiculumului
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+1+0
E
6 cr.
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
E
6 cr.
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+1+0
E
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+0=18
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y005 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii.
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
6 cr.
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
E
6 cr.
ME003 Ecuaţii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+1+0
C
3 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
E
5 cr.
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
E
5 cr.
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
C
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
E
5 cr.
TOTAL
12+6+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Y017 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MS001 Curs opţional 1
2+2+0
C
6 cr.
MS002 Curs opţional 2
2+2+0
C
6 cr.
MS003 Curs opţional 3
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+10+1=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y018 Disciplina optionala sociopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Algebră, discipline in limba româna):
MA008 Teoria categoriilor
2+2+0
6 cr.
MA028 Capitole speciale de teoria modulelor
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Analiza si Optimizare, discipline in limba maghiară):
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
6 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Geometrie, discipline in limba româna):
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
6 cr.
MG012 Grupuri şi algebre Lie
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Geometrie, discipline in limba maghiară):
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
6 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale, discipline in limba româna):
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii
2+2+0
6 cr.
ME012 Modelare matematică
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Teoria Functiilor, discipline in limba maghiară):
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.
MT034 Subordonari diferenţiale şi spaţii Hardy
2+2+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS004 Curs opţional 4
2+2+0
E
7.5 cr.
MS005 Curs opţional 5
2+2+0
E
7.5 cr.
MS006 Curs opţional 6
2+2+0
E
7.5 cr.
MS007 Curs opţional 7
2+2+0
E
7.5 cr.
TOTAL
8+8+0=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare, discipline in limba româna):
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor
2+2+0
7.5 cr.
MO049 Optimizare vectoriala
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Algebră, discipline in limba maghiară):
MA024 Criptografie
2+2+0
7.5 cr.
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Teoria Functiilor, discipline in limba româna):
MT027 Funcţii univalente şi spaţii Hardy
2+2+0
7.5 cr.
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Ecuaţii Diferenţiale, discipline in limba maghiară):
ME039 Ecuaţii discrete şi recurente
2+2+0
7.5 cr.
ME050 Capitole speciale de ecuaţii diferentiale
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Calcul Numeric si Statistic, discipline in limba româna):
MC029 Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile
2+2+0
7.5 cr.
MC030 Teoria operatorilor liniari
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Calcul Numeric si Statistic, discipline in limba maghiara):
MC031 Procese stochastice si fractali
2+2+0
7.5 cr.
MC032 Introducere în wavelets
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Mecanica si Astronomie, discipline in limba româna):
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Mecanica si Astronomie, discipline in limba maghiară):
MM004 Mecanică cerească
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.