Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie proiectivă
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MG021
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
MG021
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Acest curs reprezinta o introducere în geometria proiectiva sintetică şi diferenţială. Coursul cuprinde următoarele: raportul anarmonic, omografie, proiecţii, afinitate, asemănare şi principiul dualităţii. Partea analitică conţine următoarele capitole: coordonate omogene, reprezentarea analitică a aplicaţiilor proiective, grupul proiectiv , geometrie ataşată unui grup şi teoria geometrică a ecuaţiilor algebrice.
Continut
I. Studiu sintetic
1. Raportul anarmonic
2. Omografie
3. Proiecţii
4. Proiectivitate
5. Afinitate
6. Asemănare
7. Principiul dualităţii
II. Studiu analitic
1. Coordonate omogene
2. Reprezentarea analitică a aplicaţiilor continue
3. Forme pătratice
4. Grupul proiectiv
5. Geometria ataşată unui grup
Bibliografie
1. VASIU A. -VASIU ANGELA, Geometrie proiectiva si structuri algebrice, 1998
2. HYGHENS D.-PIPER F., Projective planes, Springer Verlag, New-York, Heidelberg, Berlin, 1973
3. ANDRICA, D.-VARGA, CS.- VACARETU, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
4. MIHAILEANU N. N., Elemente de geometrie proiectiva, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1966
5. COXETER, H.S.M., A geometriak alapjai, Muszaki Konyvkiado, Budapest, 1973.
6. KEREKJARTO, BELA, Les Fondements de la Geometrie, Akademia Kiado, 1966.


Evaluare
30% din nota finala activitate din timpul anului
70% din nota finala lucrare scrisa