Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Grupuri şi algebre Lie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MG012
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
MG012
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. PINTEA Cornel,  cpinteamath.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul cursului este de a introduce si a dezvolta principalele notiuni de teoria grupurilor si algebrelor Lie dintre care amintim: grupuri topologice si,
grupuri de transformari, grupuri Lie, subgrupuri cu un parametru, campuri
vectoriale stang invariante, aplicatia exponentiala, varietati de orbite de, toruri maximale,
reprezentarea adjuncta si algebre Lie. Se incerca totodata dezvoltarea abilitatilor studentilor de a opera cu aceste notiuni.
in a opera cu acestea.

Continut
I. Grupuri topologice
1. Proprietati elementare ale grupurilor topologice
2. Grupuri topologice de transformari
II. Grupuri Lie
1. Definitia grupului Lie. Aplicatia exponentiala.
2. Subgrupuri cu un parametru. Subgrupuri Lie. Grupurile Lie clasice.
3. Structuri diferentiabile pe spatii de orbite.
4. Teorema de caracterizare a grupurilor Lie conexe si abeliene.
5. Toruri maximale.
III. Algebre Lie
1. Generalitati
2. AlgebreLie nilpotente si rezolubile.
3. Forme biliniare si algebre Lie semisimple
Bibliografie
1. DOUBROVINE, B., NOVIKOV, S., FOMENKO, A., Geometrie contemporaine. Methodes et applications, Mir, Moscou, 1982.
2. GHEORGHIEV, GH., OPROIU, V., Varietati finit si infinit dimensional, Vol. I si II, Ed. Acad. R.S.R, 1976 respectiv 1979.
3. KAWAKUBO, K., The theory of transformation groups, Oxford, New York, Tokyo, Oxford University Press, 1991
4. VERONA, A., Introducere in coomologia algebrelor Lie, Ed. Acad. R.S.R., Bucuresti 1974.
Evaluare
Referate(50%)+Examen(50%).