Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Teoria punctului fix si aplicatii
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
ME048
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
ME048
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
ME048
7
2+2+0
6
optionala
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. RUS Ioan,  iarusmath.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea de catre studenti a principiilor fundamentale de punct fix si aplicatiile acestora in teoria ecuatiilor diferentiale si cu derivate partiale.
Continut
1. Principii de punct fix in multimi ordonate.
2. Principii de punct fix in spatii metrice.
3. Principii de punct fix in spatii Banach.
4. Aplicatii in teoria ecuatiilor integrale, ecuatiilor diferentiale ordinare si ecuatiilor diferentiale cu derivate partiale.
Bibliografie
1. RUS I.A.: Principii si aplicatii al teoriei punctului fix. Cluj: Ed. Dacia, 1979.
2. SMART D. R.: Fixed point theorems. Cambridge, 1974.
3. DUGUNDIJI J., GRAMAS A.: Fixed point theory. PWN, 1982.
4. RUS I.A.: Teoria punctului fix in structuri algebrice. Cluj, 1971.
5. RUS I.A.: Teoria punctului fix in analiza functionala. Cluj, 1973.
6. AGARWAL R.P., MEEHAN M. and O'REGAN D.: Fixed point theory and applications. Cambridge: Univ. Press, 2001.
7. KIRK W.A. and SIMS B. (eds.): Handbook of metric fixed point theory. Kluwer Acad. Publ., 2001.
Evaluare
Examen.