Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modelare matematică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
ME012
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
ME012
5
2+2+0
5
optionala
Matematică-Informatică
ME012
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. SERBAN Marcel Adrian,  mserbanmath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BUICA Adriana,  abuicamath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea notiunilor de baza, de modelare matematica, a procesului de modelare si analize si studii de caz.
Continut
I. Proces de modelare matematica
1. Introducere: Etape importante in istoria matematicii
2. Raportul dintre matematica si aplicatiile sale
3. Proces de modelare matematica
4. Modele ce reprezinta simpla transcriere a problemei in limbaj matematic
II Modele matematice discrete
1. Ecuatii liniare cu diferente cu coeficienti constanti
2. Sisteme de ecuatii liniare cu diferente cu coeficienti constanti
3. Sisteme neliniare de ecuatii cu diferente. Puncte de echilibru, stabilitate
4. Modele matematice discrete. Ecuatia logistica, modele discrete multispecii
III. Dinamica populatiilor
1. Sisteme autonome, stabilitatea solutiilor echilibru
2. Modele matematice multispecii (Malthus, Verhulst, Volterra)
IV. Modele matematice in epidemiologie
1. Modele epidemice de tip: SIR, SIRS
2. Modele pentru studiul raspindirii unei boli infectioase
V. Modele matematice in fizica si chimie
1. O problema in legatura cu plutirea unei canoe
2. Miscarea unei particule intr-un camp ionizat, sub influenta unui potential
3. Ecuatia lui van der Pol
4. O analogie intre ecuatia pendulului matematic si modelul Lotka Volterra
5. Problema lui Wheeler-Feynman
6. Un model matematic al reactiilor chimice din sistemele biologice
VI. Modele matematice in economie
1. Un model functional-diferential pentru fluctuatia pretului intr-o piata cu o marfa
2. Un model pentru fluctuatia pretului de tip Wheeler-Feynman
3. Un model dinamic continuu de crestere economica
VII. Metode numerice si functii spline
VIII. Modele generale de difuzie
IX. Alte modele
1. Modele din astronomie
2. Un model de analiza matematica a relaxarii presiunii in cartilagiul articular
Bibliografie
1. RUS, IOAN A. - IANCU, CRACIUN: Modelare matematica, Editura Transilvania, Cluj-Napoca, 2000
2. IANCU, CRACIUN: Modelare matematica. Teme speciale. Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2002
3. MURRAY,J.D.: Mathematical biology, Springer-Verlag, Berlin,1989.
4. FOWLER, A.C.: Mathematical models in applied sciences, Cambridge University Press, 1989.
5. ARAMA, OLEG: Aplicatii ale matematicii in farmacie si medicina, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987.
6. NARENDRA, S. - GOEL, S. - MAITRA, S.C. - MONTROL, E.W.: On the Volterra and other nonlinear models of interacting populations, Reviews of Modern Physics, 43, 2(1971), 231-276.
7. AGARWAL, R.P.: Difference Equations and Inequalities, Marcel Dekker, 2000.
8. ELAYDI, S.N.: An Introduction to Difference Equations, Springer Verlag, 1996

Evaluare
In timpul semestrului se va da o lucrare de control cu ponderea de 20% din nota finala si examen final cu ponderea de 80% din nota finala.