Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Matematică Aplicată

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MME1001 Spaţii Sobolev şi ecuaţii cu derivate parţiale 2+1+0+1 E 8 cr.
MME1002 Analiză neliniară aplicată 2+1+0+1 C 8 cr.
MMC1001 Metode numerice pentru ecuaţii operatoriale 2+1+0+1 E 7 cr.
MMM1002 Capitole speciale de mecanica fluidelor 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMC1003 Statistică matematică cu aplicaţii 2+1+0+1 E 8 cr.
MMC1002 Capitole speciale de analiză numerică 2+0+1+1 E 7 cr.
MME1004 Metode topologice pentru ecuaţii cu derivate parţiale neliniare 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3201 Curs optional 1 2+1+0+1 C 7 cr.
TOTAL 8+3+1+4=16   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MME1010 Modelarea proceselor economice 2+1+0+1 7 cr.
MMM1007 Relativitate şi cosmologie 2+1+0+1 7 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MME1003 Elemente finite şi elemente de frontieră 2+1+0+1 E 8 cr.
MMA1002 Capitole speciale de analiză reală 2+1+0+1 E 8 cr.
MMC1004 Procese liniare de aproximare 2+1+0+1 E 8 cr.
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică 2+1+0+0 C 6 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMH1003 Proiect de cercetare în matematica aplicată 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX3202 Curs optional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3203 Curs optional 3 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3204 Curs optional 4 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MME1005 Biomatematică 2+1+0+1 8 cr.
MME1006 Sisteme dinamice neliniare 2+1+0+1 8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
MMC1018 Econometrie 2+1+0+1 7 cr.
MMC1006 Procese stochastice şi aplicaţii 2+1+0+1 7 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4
MMM1005 Astronomie observaţională 2+1+0+1 7 cr.
MMM1006 Medii poroase şi fenomene de transfer 2+1+0+1 7 cr.
MMM1001 Mecanica mediilor continue 2+1+0+1 7 cr.