Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+1+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+0+2
E
6 cr.
TOTAL
10+7+2=19
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y004 Introducere in pedagogie. Teoria si metodologia curiculumului
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
ME049 Matematici financiare
2+2+0
E
6 cr.
MI004 Sisteme de operare (1)
2+2+2
E
7 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+1+1
E
5 cr.
MI044 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+0+2
E
6 cr.
TOTAL
10+7+5=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y005 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii.
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
ME012 Modelare matematică
2+2+0
E
6 cr.
MO052 Metode nenetede in matematica economica
2+2+0
E
6 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+2=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+1+0
C
3 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+1+0
E
6 cr.
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
6 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
C
6 cr.
MS071 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
MS072 Curs opţional 2
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
10+6+2=18
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Y017 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 1.
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 2.
MA026 Algebră computaţională
2+1+0
6 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
6 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
6 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+1+2
E
6 cr.
ME003 Ecuaţii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO057 Optimizare
2+2+0
E
6 cr.
MS073 Curs opţional 3
2+2+0
C
6 cr.
MS074 Curs opţional 4
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y018 Disciplina optionala sociopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
ME023 Teoria punctului fix si aplicaţii
2+2+0
6 cr.
ME017 Dinamici economice
2+2+0
6 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+2+0
6 cr.
MO053 Control optimal
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
MC021 Pachete de programe statistice
2+2+0
7 cr.
MI015 Algoritmica grafelor
2+2+0
7 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MP003 Econometrie
2+2+0
E
6 cr.
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab
2+0+2
E
6 cr.
MS075 Curs opţional 5
2+2+0
C
6 cr.
MS076 Curs opţional 6
2+0+2
E
6 cr.
MS077 Curs opţional 7
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+6+4=20
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+2+0
6 cr.
MO011 Optimizare multicriterială
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
MO041 Programare întreagă
2+0+2
6 cr.
MP005 Teoria asigurărilor
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
MI016 Programare Windows
2+0+2
6 cr.
MI050 Reţele de calculatoare
2+0+2
6 cr.