Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode nenetede in matematica economica
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MO052
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MURESAN Marian,  mmarianmath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunosterea unor rezultate moderne de matematici economice cu accent
pe probleme de echilibru economic.
Continut
I. Introducere in analiza-multivoca. Multifunctii. Concepte de masurabilitate.
Selectii.
II. Analiza convexa. Functii convexe. Teoreme de separare. Teorema lui Fenchel. Functii
conjugate. Functii de suport.
III. Analiza neneteda. Subdiferentiale. Conuri tangente si normale. Teorema lui Fermat.
IV. Jocuri cu doi parteneri. Teorema de punct fix a lui Brouwer. Jocuri de forma normala.
Optim Pareto. Strategii conservative. Duopolul lui Cournot.
V. Ecuatii neliniare si incluziuni. Teorema lui Debreu-Gale-Nikaido. Conditii de
tangentialitate. Teoreme de viabilitate. Teoreme de punct fix. Echilibrul intr-o
economie dinamica. Echilibrul lui Walras. Echilibrul lui Stakelberg. Inegalitati
variationale. Teoreme de bunastare.
Bibliografie
1. AUBIN, L.-P., Optima and Equilibria, Springer, Berlin, 1998.
2. MURESAN, M., An introduction to Set-Valued Analysis, Cluj University Press, 1999.
3. MURESAN, M., Introducere in control optimal, Risoprint, Cluj-Napoca, 1999.
4. MURESAN, M., Analiza neneteda si aplicatii, Risoprint, Cluj-Napoca, 2001.
5. PETRUSEL, A., Multi-functii si aplicatii, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002.
Evaluare
Examen scria si oral. Activitatea de la seminar este 30% din nota finala.