Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Limbaje formale şi tehnici de compilare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI044
4
2+1+1
6
obligatorie
Matematică-Informatică
MI044
4
2+0+2
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Lect. LUPSA Dana,  davramcs.ubbcluj.ro
Obiective
Gramatici si limbaje; clasificarea lui Chomsky; gramatici regulare, automate finite si echivalenta lor; gramatici independente de context, automate push-down si echivalenta lor.
Notiuni de costructia compilatoarelor: fazele compilarii, analiza lexicala, analiza sintactica, analiza semantica.
Continut
Cursul urmareste prezentarea notiunilor fundamentale legate de limbaje formale: gramatici (clasificare, gramatici regulare, gramatici independente de context si proprietatile lor), automate finite (deterministe, nedeterministe, transformari, proprietati) si push-down si echivalenta dintre gramatici si automate.
Partea a doua a cursului va contine principalele aspecte legate de constructia compilatoarelor: analiza lexicala, analiza sintactica (diverse metode de analiza sintactica), generare de cod intermediar, optimizare de cod, generare de cod obiect.
Bibliografie
1. A.V. AHO, D.J. ULLMAN - Principles of computer design, Addison-Wesley, 1978.
2. A.V. AHO, D.J. ULLMAN - The theory of parsing, translation and compiling, Prentice-Hall, Engl. Cliffs., N.J., 1972, 1973.
3. D. GRIES - Compiler construction for digital computers,, John Wiley, New York, 1971.
4. SIPSER, M., Introduction to the theory of computation, PWS Pulb. Co., 1997.
5. G. MOLDOVAN, V. CIOBAN, M. LUPEA - Limbaje formale si automate. Culegere de probleme, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1996.,l http://math.ubbcluj.ro/~infodist/alf/INDEX.HTM
6. CSÖRNYEI ZOLTÁN, Bevezetés a fordítóprogramok elméletébe, I, II., ELTE, Budapest, 1996
7. L.D. SERBANATI - Limbaje de programare si compilatoare, Ed. Academiei RSR, 1987.
8. CSÖRNYEI ZOLTÁN, Fordítási algoritmusok, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 2000.
9. DEMETROVICS JÁNOS-DENEV, J.-PAVLOV, R., A számítástudomány matematikai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Evaluare
Nota finala obtinuta la aceasta disciplina va reflecta atat activitatea la seminar si la laborator cat si cunsotiintele acumulate de studenti.
Nota finala se calculeaza astfel:
25% nota_laborator + 25% nota_seminar + 50% nota_examen.
Nota la seminar se va stabile pe baza temelor saptamanale pe care studentii le vor primi.