Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Matematici financiare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
ME049
4
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
ME049
4
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. CHIOREAN Ioana Rodica,  ioanacs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea notiunilor matematice de baza utilizate in calculele financiare si acomodarea cu terminologia specifica domeniului financiar.
Continut
1. Notiuni de optim si utilitate in operatiuni financiare
2. Functiile monedei. Putere de cumparare. Devalorizare
3. Notiunea de dobanda
3.1 Dobanda simpla
3.2 Dobanda compusa
3.3 Operatiuni echivalente in regim de dobanda simpla si compusa
3.4 Procent nominal, procent real si dobanda instantanee
3.5 Operatiuni financiare in regim de inflatie si de risc
4. Operatiuni de scont
4.1 Operatiuni in regim de scont simplu
4.2 Operatiuni in regim de scont compus
4.3 Scont nominal si scont efectiv
5. Plati esalonate
5.1 Anuitati
5.2 Plati fractionate
6. Rambursarea imprumuturilor
Bibliografie
1. BLAGA, P., LUPAS, A., MURESAN, S.A., Matematici financiare si actuariale, Ed.Constant, Sibiu, 2001
2. FILIP, D.A., Calcule financiare, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2000
3. MIHOC, Gh., Teoria matematica a operatiunilor financiare, Instit. de Statistica si actuariat, Bucuresti, 1959
4. PURCARU, I., Matematici financiare, Bucuresti, 1992
Evaluare
Nota finala va fi compusa din:
- nota pe activitatea la seminar (1/3)
- nota la Test 1 (1/3)
- nota la Test 2 (1/3)