Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Informatică engleză

Semestrul 1

MLE0020 Algebră
MLE0002 Analiză matematică
MLE5004 Arhitectura sistemelor de calcul
MLE5005 Fundamentele programării
MLE5055 Logică computaţională
YLU0011 Educaţie fizică (1)

Semestrul 2

MLE5007 Sisteme de operare
MLE5006 Programare orientată obiect
MLE5022 Structuri de date şi algoritmi
MLE0014 Geometrie
MLE0010 Sisteme dinamice
MLE5025 Algoritmica grafelor
YLU0012 Educaţie fizică (2)

Semestrul 3

MLE5008 Metode avansate de programare
MLE5001 Sisteme de operare distribuite
MLE5027 Baze de date
MLE5009 Programare logică şi funcţională
MLE0031 Probabilităţi şi statistică
MLE5025 Algoritmica grafelor

Semestrul 4

MLE5011 Ingineria sistemelor soft
MLE5028 Sisteme de gestiune a bazelor de date
MLE5029 Inteligenţă artificială
MLE5002 Reţele de calculatoare
MLE5010 Proiect individual
MLX7101 Curs optional 1

Semestrul 5

MID0023 Programare Web
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
MIG0001 Algoritmica grafelor
MXX9202 Curs optional 2
MXX9203 Curs optional 3

Semestrul 6

MID0009 Medii de proiectare şi programare
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
MMN0003 Calcul numeric
MXX9204 Curs optional 4
MXX9205 Curs optional 5
MXX9206 Curs optional 6

Curs optional 1 (sem. 4)

Limba română

Fundamentele limbajelor de programare
Interacţiunea om-calculator
Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale
Algebră computaţională
Aplicaţii ale geometriei în informatică
Tehnici de optimizare

Limba maghiară

Metode avansate de programare funcţională
Geometrie computaţională
Electronica

Limba engleză

Tehnici de optimizare
Aplicaţii ale logicii
Programare orientată pe aspecte
Geometrie computaţională
Ontologiile şi aplicaţiile lor în informatică

Curs optional 2 (sem. 5)

L. română

Programare distribuită - platforme Java
Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe
Tehnici pentru regăsirea informaţiei
Securitatea informaţiei

L. maghiară

Business Intelligence
Analiza algoritmilor
Programare distribuită - platforme Java

L. engleză

Calcul evolutiv: algoritmi şi operatori
Criptografie cu cheie publică
Baze de date spaţiale
Prelucrarea cunoştinţelor

Curs optional 3 (sem. 5)

L. română

Instrumente CASE
Roboţi inteligenţi
Date semistructurate

L. maghiară

Programare Windows
Astronomie
Teoria informaţiei

L. engleză

Protocoale specializate în reţele de calculatoare
Realitate virtuală
Modele pentru componentele soft

Curs optional 4 (sem. 6)

L. română

Grafică pe calculator
Aplicaţii pentru dispozitive mobile
Generarea automată a programelor din algoritmi
Controlul traficului web

L. maghiară

Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
Metode avansate de învăţare automată
Matematici aplicate în economie
Tehnici de optimizare

L. engleză

Comunicaţii audio-video în reţele de mare viteză
Aplicaţii multimedia peste web
Proiectare web şi optimizare
Administrare de sistem și de rețea
Analiza automată a codului programelor

Curs optional 5 (sem. 6)

L. română

Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
Prelucrarea imaginilor
Paradigme şi tehnici ale programării paralele

L. maghiară

Grafica pe calculator
Procese stochastice şi fractali
Microcontroleri

L. engleză

Proiectare avansată de compilatoare
Aspecte Pragmatice în programare
Business intelligence

Curs optional 6 (sem. 6)

L. română

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. maghiară

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. engleză

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

Alte discipline obligatorii din programul comun al universitatii (sem. 4)

MLE7001Practică

Discipline facultative (sem. 1)

MLR7005 Comunicare şi dezvoltare profesională în informatică
MLE2008 Limba engleza-formare si informare academica (curs pentru incepatori)
MLM7006 Informatica de baza (in limba maghiara)

Discipline facultative (sem. 2)

MLE2009Limba engleza-limba, cultura si comunicare (curs pentru incepatori)
MLR2002Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică

Discipline facultative (sem. 5)

MMH0002Redactarea documentelor matematice în LaTeX