Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Matematică Didactică

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMR3046 Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 E 8 cr.
MMR3034 Teme de geometrie I (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 C 7 cr.
MMR3008 Teme de analiză matematică I (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 E 8 cr.
MMR3057 Instruire asistată de calculator 1+1+1+1 C 7 cr.
TOTAL 7+4+1+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMR3047 Teme de algebră II (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 E 7 cr.
MMR3009 Teme de analiză matematică II (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 C 7 cr.
MMR3022 Teme de calcul numeric şi aproximare (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+1+1 E 9 cr.
MMR3011 Teme de informatică (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+0+1+1 C 7 cr.
TOTAL 8+3+2+4=17   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MME1014 Teme de matematică aplicată (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+1+1 E 8 cr.
MMG1011 Teme de geometrie II (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 E 8 cr.
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică 2+1+0+0 C 6 cr.
MMM1009 Teme de mecanică şi astronomie (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+0+1+1 C 8 cr.
TOTAL 8+3+2+3=16   30 cr.
Discipline facultative
XND2305 Practică pedagogică 0+3+0+0 C 5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2) 1+2+0+0 E 5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MML1008 Teme de algebră III (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 C 8 cr.
MMG1012 Teme de geometrie III (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 E 8 cr.
MMA1018 Teme de analiză matematică III (pentru perfecţionarea profesorilor) 2+1+0+1 E 8 cr.
MMS1001 Proiect ştiinţific 0+0+2+0 C 6 cr.
TOTAL 6+3+2+3=14   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -