Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML1012 Teoria codurilor
2+2+0+0
E
8 cr.
MMC1010 Metode stocastice de căutare
2+2+0+0
E
6 cr.
MID1032 Sabloane de proiectare în Java
2+0+2+0
E
8 cr.
MID1028 Securitatea sistemelor de calcul
2+2+0+0
E
8 cr.
TOTAL
8+6+2+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIH1003 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
2+0+2+0
E
8 cr.
MID1029 Optimizarea resurselor într-un sistem de operare
2+2+0+0
E
8 cr.
MIC1003 Metode combinatorice în reţelele de calculatoare
2+2+0+0
E
8 cr.
MMH1000 Metodologia cercetării ştiinţifice
2+1+0+0
E
6 cr.
TOTAL
8+5+2+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIG1001 Modelarea stocastică a datelor
2+1+1+0
E
8 cr.
MML1011 Criptografie
2+2+0+0
E
7 cr.
MIH1008 Optimizarea interogării bazelor de date
2+0+2+0
E
8 cr.
MXX4801 Curs opţional 1
2+1+0+0
C
7 cr.
TOTAL
8+4+3+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMA1014 Teoria jocurilor
2+2+0+0
7 cr.
MMX1022 Metodologia rezolvării problemelor de informatică
2+2+0+0
7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
2+2+0+0
E
8 cr.
MIE1001 Structuri de date spaţiale
2+2+0+0
E
8 cr.
MIA1008 Proiect de cercetare în optimizarea modelelor informatice
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX4802 Curs opţional 2
2+2+0+0
E
8 cr.
TOTAL
6+6+3+0=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MIH1010 Procesarea adaptivă a datelor
2+0+2+0
8 cr.
MME1010 Modelarea proceselor economice
2+0+2+0
8 cr.
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicatie
2+0+2+0
8 cr.