Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMC1010 Metode stocastice de căutare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
1
2+2+0
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
1
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea metodelor si algoritmilor de optimizare si cautare stocastice.
Implementarea si folosirea algoritmilor de cautare stocastica pentru rezolvarea problemelor reale.
Continutul
Procese stochastice. Lanţuri Markov, Procese Gaussiene.
Introducere in căutare şi optimiyare stochastică.
Optim local şi global. Simulare pe calculator.
Optimizare stochastică: metoda celor mai mici pătrate, metoda gradientului, metode grafice.
Algoritmi de optimizare. Convergenţa algoritmilor.
Algoritmi direcţi de căutare, metoda gradientului stocastică.
Călire simulată. Algoritmul metropolis. Convergenţa algoritmului.
Algoritmi geneticei, operatori genetici. Teoria schemelor. Convergenţa algoritmului.
Strategii evolutive. Programare evolutivă.
Tabu search. Căutare binară.
Aplicaţii: TSP, alocare simulată.
Lanturi Markov şi algoritmi Monte Carlo.
Bibliografie
1. A. Almos, S. Gyori, G. Horvath, A. Koczy: Genetikus algoritmusok, Typotex, 2002
2. Thomas Bäck. Evolutionary algorithms in theory and practice. OxfordUniversity Press, New York, 1996.
3. M. Mitzenmacher, E. Upfal: Probability and Computing, Cambridge University Press, 2005
4. A. Noga: The probabilistic method, Wiley, 2001
5. H.P. Schwefel. Evolution and Optimum Seeking. Wiley, 1995.
6. A. Soós: A valósznűségszámtás elemei, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2001
7. J.C. Spall: Introduction to Stochastic Search and Optimization, Amazon, 2002

Evaluare
Activitate de seminar-laborator: trei lucrari, reprezentand 30% din nota finala.
Alegerea unei probleme reale si implementarea algoritmului stocastic de rezolvare. Prezentarea problemei si a solutiei la seminar sau examen, 70%.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline