Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIA1008 Proiect de cercetare în optimizarea modelelor informatice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
4
0+0+3
complementara
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline