Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicatie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Sisteme Inteligente - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Metode formale în programare - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Modelare si simulare - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Optimizarea modelelor informatice - în limba maghiară
4
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea unor tehnici avansate pentru dezvoltarea cadrelor de aplicatii.
Prezentarea unor cadre existente care ajuta la construirea altor cadre de aplicatii.
Oferirea oportunitatii de a participa la proiectarea si dezvoltarea unui cadru de aplicatii nou.
Continutul
1. Cadre de aplicatii si sabloane de proiectare
* Inversarea controlului
* Programare bazata pe aspecte
2. Domeniul aplicatiilor
* Tranzactii
* Acces la date
* Modele relationale si obiectuale
3. Interfete utilizator Web - partea I
* MVC
* Cadre de aplicatii existente
4. Interfete utilizator Web - partea II
* Tehnologii AJAX
5. Servicii Web
6. Proiectarea unui cadru pentru aplicatii AJAX
7. Dezvoltarea unui plug-in Eclipse - partea I
* Proiectare plug-in AJAX
* Integrare cu Spring
8. Dezvoltarea unui plug-in Eclipse - partea II
* Integrare cu instrumentele CASE
9. Dezvoltarea unui plug-in Eclipse - partea III
* Aplicarea unor principii si sabloane
10. Dezvoltarea unui plug-in Eclipse - partea IV
* Integrare cu cadre AJAX existente
11. Extindere plugin-in - partea I
* Dialogul Browser-Server
* Populare DOM
12. Extindere plugin-in - partea II
* Componente UI
13. Extindere plugin-in - partea III
* Arhitectura paginilor
* Efecte vizuale
14. Extindere plugin-in - partea IV
* Sabloane pentru diagnosticare si testare
Bibliografie
1. Erich Gamma et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software. Addison Wesley, 1995.
2. Erich Gamma and Kent Beck. Contributing to Eclipse: Principles, Patterns, and Plug-Ins. Addison Wesley, 2003.
3. Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison Wesley, 2002.
4. Martin Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition. Addison Wesley, 2003.
5. Michael Mahemoff. Ajax Design Patterns. O@Reilly, 2006.
6. Rod Johnson et al. Spring 2.0 Reference Documentation. 2006. http://www.springframework.org/
7. Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, and Dirk Weise. MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture. Addison Wesley, 2004.
Evaluare
Activitatea se incheie cu un examen scris (E). In timpul semestrului studentii trebuie sa intocmeasca un raport teoretic (R) si sa construiasca o aplicatie software (S) care sa ilustreze folosirea modelelor pentru dezvoltarea aplicatiilor.
Nota finala este o medie ponderata a acestor note, calculata astfel: 40%E + 20%R + 40%S. Promovarea este conditionata de obtinerea notei minime 5 la examenul scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline