Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH1003 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
2
2+0+2
specialitate
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
2
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoaşterea conceptelor de stocare a datelor în baze de date, de procesarea a interogării bazelor de date, procesarea tranzacţiilor, optimizarea interogării bazelor de date.

Continutul
1. Structura bazei de date fizice, tipuri de fişiere, structura catalogului bazei de date.
2. Tehnici de indexare (ISAM, hash, arbori B, arbori B+, etc.).
3. Implementarea comenzilor SQL.
4. Algoritmi pentru implementarea operaţiilor algebrei relaţionale: selecţie, proiecţie, join (nested loop, indexed nested loop, merge join)
5. Fazele procesării interogării.
6. Model de cost pentru evaluarea costului procesării interogării, statistici ale SGBD-urilor.
7. Algoritmi pentru optimizarea interogărilor în baze de date.
8. Prezentarea optimizării interogării pentru System R.
9. Algoritmi pentru procesarea tranzacţiilor.
10. Proiectarea bazei de date fizice, proiectarea fişierelor index.
11. Optimizarea interogărilor în MS SQL Server.
12. Optimizarea interogărilor în Oracle.
Bibliografie
C. J. Date: An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison-Wesley Higher Education, 2004.
S. Chaudhuri: An Overview of Query Optimization in Relational Systems, 1998
H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Database System Implementation, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 2000.
G. Graefe: Query Evaluation Techniques for Large Databases, ACM Computing Surveys, 25(2), 1993.
Y. Ioannidis: Query Optimization, ACM Computing Surveys, 1996
H.T. Ozsu, P. Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall, 1991.
R. Ramakrishnan: Database Management Systems, WCB McGraw-Hill, Boston, 1998.
A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, McGraw-Hill, New York, 2006.
P. Selinger et al: Access Path Selection in a Relational Database Management System, ACM SIGMOD 1979, 23-34.
J. D. Ullman, J. Widom: A First Course in Database Systems, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
V. Varga, Interogarea bazelor de date distribuite, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2006.
Evaluare
100% - proiect colectiv de implementare proprie a unui SGBD
sau
50% - proiect de testare a optimizării interogării în Oracle sau MS SQLServer
50% - test scris
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline