Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH1008 Optimizarea interogării bazelor de date
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
3
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoaşterea optimizării interogării bazelor de date distribuite, obiectuale şi semistructurate. Fişiere index au o importanta majora in optimizare, acestea vor fi prezentate pentru fiecare tip de model de dată.
Prezentarea fazelor procesării interogării distribuite, modelul de cost al acestuia. Algoritmi de optimizare în cazul bazelor de date distribuite, obiectuale şi semistructurate.

Continutul
1. Noţiuni de baze de date distribuite, stocare datelor în baze de date distribuite
2. Structura bazei de date distribuite, organizare fişierelor, structura catalogului bazei de date distribuite, stocarea acestuia.
3. Fazele procesării interogării distribuite, modelul de cost.
4. Localizarea datelor în cadrul procesării interogării distribuite
5. Algoritmi de optimizare ai interogării distribuite
6. Optimizarea interogării în cadrul sistemului R *.
7. Optimizarea interogării datelor semistructurate
8. Tehnici de indexare utilizate în procesarea interogării datelor semistructurate.
9. Optimizarea interogărilor în XQuery
10. Un model stohastic pentru optimizarea interogării distribuite, modelul joinului a 2 relaţii stocate în 2 noduri
11. Modelul stohastic pentru joinului a 3 relaţii stocate în 3 noduri, problemă ce conduce la o problemă de programare neliniară.
12. Rezolvarea problemei de programare neliniară cu metodă numerică şi evolutivă.
13. Tehnici de indexare utilizate în baze de date obiectuale.
14. Procesarea şi optimizarea interogării în baze de date obiectuale.
Bibliografie
1. S. Abiteboul: Quering Semi-Structured Data, ICDT ’97, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 1997.
2. S. Abiteboul, P. Buneman, D. Suciu: Data on the Web- From relations to Semistructured Data and XML, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
3. B. F. Cooper, N. Sample, M. J. Franklin, G. R. Hjaltason, M. Shadmon: A Fast Index for Semistructured Data, Proc. of 27-th VLDB Conference Roma, (2001)
4. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Database System Implementation, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 2000.
5. Q. Li, B.Moon: Indexing and Querying XML Data for Regular Path Expressions, Proc. of 27-th VLDB Conference Roma, 2001,
6. H.T. Ozsu, P. Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall, 1997.
7. M. Stonebraker: Object-Relational DBMSs, Morgan Kaufmann Publishers, San Fransisco, 1996.
8. D. D. Straube, M. T. Ozsu: Query Optimization and Execution Plan Generation in Object-Oriented Data Management Systems, IEEE Trans.on Knowledge and Data Engin. Vol.7 No.2, pp. 210-227, 1995.
9. V. Varga, Interogarea bazelor de date distribuite, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006.
10. G. Wang, M. Liu: Query Processing and Optimization for Regular Path Expressions, CAiSE 2003 LNCS 2681, pp. 30-45, Springer-Verlag Berlin.
Evaluare
Laborator 75 puncte (50 puncte proiectul)
Test 25 puncte
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline