Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1028 Securitatea sistemelor de calcul
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Computaţională - în limba maghiară
3
2+2+0
specialitate
optionala
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
1
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului studenţii trebuie să:
– fie familiari cu terminologia şi conceptele de bază din domeniul securităţii
– înţeleagă cele mai folosite tehnici de atac şi mecanismele de protecţie
– aibă o viziune asupra criptografiei moderne şi aplicaţiile acestuia
– înţeleagă sensurile pe care cuvântul $securitate$ are în diferite aplicaţii
Continutul
– Introducere în securitatea sistemelor de calcul. Concepte de bază, modele de ameninţare, scopuri de securitate.
– Criptografie şi protocoale criptografice: codificare, autentificare, coduri de autentificarea mersajelor, funcţii hash, funcţii $one-way$, criptografie cu cheie publică, canale sigure, $zero knowledge$ în practică, protocoale criptografice şi integrarea lor în sisteme distribuite, alte aplicaţii
– Securitate software. Secure software engineering, programare defensivă, buffer overrun şi alte probleme de implementare. Securitate legată de limbaje: analiza codului pentru detectarea erorilor de securitate, limbaje sigure, tehnici $sandboxing$.
– Securitatea sistemelor de operare. Protecţia memoriei, controlul accesului, autorizare, autentificarea utilizatorilor, asigurarea securităţii, evaluarea securităţii, drepturi digitale, etc.
– Securitatea reţelelor. Firewall, sisteme de detectarea intruşilor, atacuri DoS şi apărare. Studii de caz: DNS, IPSec.
– Malicious code analysis şi apărare. Viermi, spzware, rootkit, botnet, etc.
– Securitate Web. atacuri XSS şi apărare, etc.
Bibliografie
1. Dieter Gollmann: Computer Security, 2nd Edition (Wiley, 2006)
2. Ross Anderson: Security Engineering, 2nd Edition (Wiley, 2008)
3. Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger: Security in Computing, 4th Edition (Prentice Hall, 2006)
4. Simon Singh: Kódkönyv. A rejtjelezés és rejtjelfejtés története, Park Könyvkiadó, 2001; în engleză: http://www.simonsingh.net/Shop_-_Crypto_CD-ROM.html
Evaluare
activitatea din timpul anului (referate la seminar, teme) 60%
examen scris 40%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline