Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME1010 Modelarea proceselor economice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Aplicată
2
2+2+0
specialitate
optionala
Modelare şi simulare - în limba engleză
4
2+2+0
specialitate
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba maghiară
4
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul acestui curs este de a prezenta studentilor unele modele si probleme dim teoria economiilor matematice. Studiul unor procese economice modelate matematic se trateaza prin instrumente ale analizei neliniare si ecuatiilor diferentiale.
Continutul
1) Modele matematice in economie: modelul Arrow-Debreu (problema consumatorului, elemente maximale, echilibru walras, jocuri generalizate, Puncte echilibru de tip Nash)
2) Concepte si rezultate fundamentale din teoria analizei operatorilor multivoci (functionale pe spatiul partilor unui spatiu metric, continuitatea operatorilor multivoci, teoreme de selectie, teoreme de punct fix
3) Lema KKM si teorema lui von Neumann. Apliucatii in modelarea matematica a proceselor economice
4) Inegalitati variationale
5) Elemente maximale si puncte echilibru
Bibliografie
1) G. Mot, A. Petrusel, G. Petrusel: Topics in Nonlinear Analysis and Applications to Mathematical Economics, House of the Book of Science, Cluj-Napoca, 2007.
2) J.P. Aubin: Optima and Eqilibria, Springer, Berlin, 1993.
3) G.X.Z. Yuan: KKM Theory and Applications in Nonlinear Analysis, Marcel Dekker, New York, 1999.
4) K. Border: Fixed Point Theorems with Applications to Economic and Game Theory, Cambridge University Press, London, 1985.
5) J. Dugundji, A. Granas.: Fixed Point Theory,. Springer-Verlag, Berlin, 2003.
Evaluare
Nota finala se compune din:

50% examen in sesiune
25% test scris in timpul semestrului
25% referat in timpul semestrului
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline