Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MML1011 Criptografie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Computaţională - în limba maghiară
3
2+2+0
specialitate
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
3
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZANTO Csaba Lehel,  szantomath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SACAREA Cristian,  csacareamath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentam cei mai importanti algoritmi de criptare cu chei private (DES, AES) si cu chei publice (RSA, DSS), precum si diferite protocoale criptografice.
Continutul
Preliminarii: Aritmetica modulara. Rezolvarea congruentelor. Exponentiere modulara. Resturi patratice. Factorizarea numerelor. Sisteme clasice de criptare. Notiuni de complexitatea algoritmilor.
Criptare cu chei private: Data Encryption Standard. Advanced Encryption Standard.
Criptare cu chei publice: RSA, Diffie-Hellman. Functii Hash. Semnatura digitala.
Bibliografie
1. A. Salomaa: Criptografie cu chei publice, Ed. Militara, Bucuresti 1983.
2. T. CORMEN, C. LEISERSON, R. RIVEST: Introducere în algoritmi. Computer Press Agora, Cluj Napoca1999.
3. N. KOBLITZ : A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, Berlin 1994.
4. R.LIDL, G. PILZ : Applied Abstract Algebra, Springer-Verlag, Berlin1998.
5. V.V. PATRICIU: Criptografie si securitatea retelelor de calculatoare. Ed. Tehnica, Bucuresti 1994
6. W. STALLINGS: Cryptography and Network Security, second ed., Prentice-Hall, 1999
Evaluare
Teme de casa. Referate. Examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline