Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMX1022 Metodologia rezolvării problemelor de informatică
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Didactică - în limba maghiară
3
2+2+0
specialitate
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba maghiară
3
2+2+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. IONESCU Clara,  claracs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline