Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMH1000 Metodologia cercetării ştiinţifice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Computaţională - în limba maghiară
2
2+1+0
complementara
obligatorie
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
2
2+1+0
complementara
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
2
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZANTO Csaba Lehel,  szantomath.ubbcluj.ro
Obiective
Această disciplină are ca scop introducerea studenţilor în cercetarea ştiinţifică matematică şi informatică şi în deontologia cercetării. Se vor prezenta metode, exemple de cercetare, studii de caz. Se vor clarifica şi metodele de redactarea textelor ştiinţifice.
Continutul
. Introducerea în cercetarea ştiinţifică şi în deontologia cercetării.
2. Clasificarea subiectelor ştiintifice.
3. Formatul unui articol ştiintific în matematică şi informatică, exemple.
4. Prezentarea principatelor rezultate ştiinţifice în lumina realizării lor
epoca antică, epoca medievală, epoca modernă, epoca contemporană
5. Metode clasice şi moderne de cercetare.
6. Folosirea bazelor de date electronice. Documentarea prin internet. Centre de cercetare ştiinţifică.
7. Publicatii. Clasificarea lor.
8. Unde si cum publicam? Criterii de acceptare. Evaluarea unei lucrari ştiinţifice.
9. Valorificarea rezultatelor cercetării. Redactarea unei lucrări ştiinţifice. Prezentarea unei lucrări ştiinţifice.
( rezumat, continut, secţiuni, bibliografie)
10–11. Studii de caz. Personalitati. Scoli de matematică şi informatică.
12. Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Intocmirea granturilor de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică.
13–14. Utilizarea procesoarelor de texte
Bibliografie
Mihaela St. Radulescu, Metodologia cercetării ştiinţifice , Editura: Didactică şi Pedagogică, 2007
Filep László: A tudomány királynője, TypoTex Kiadó, 1997
The Virtual Museum of Computing, http://icom.museum/vlmp/computing.html
The ACM Computing Classification System, http://www.acm.org/class/1998/
Strategic Directions in Computing Research, http://www.acm.org/pubs/surveys/sdcr/
Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, http://www.cncsis.ro/index.php
American Mathematical Society - Ethical Guidelines, http://www.ams.org/secretary/ethics.html
Computer Dictionary, http://whatis.techtarget.com/
D. E. Knuth: Tratat de programarea calculatoarelor, vol. 1–3., Ed. Tehnică, 1974

Evaluare
Verificarea pe parcurs. Realizarea unor referate pe baza unor lucrări ştiinţifice cu identificarea elementelor învăţate.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline