Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1032 Sabloane de proiectare în Java
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
1
2+2+0
obligatorie
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
1
2+0+2
specialitate
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
1
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Obiective
Adâncirea noțiunilor de bază şi a principiilor programării orientate pe obiecte. Dezvoltarea deprinderilor de proiectare orientate-obiect a programelor, prin folosirea șabloanelor de proiectare. Aplicarea limbajului de programare Java în cazul aplicațiilor proiectate cu ajutorul șabloanelor.
Continutul
1. Introducere în programarea orientate pe obiecte.
2. Introducere în limbajului Java.
3. Programare orientată pe obiecte în Java.
4. Noțiunea de șablon de proiectare.
5. Studiu de caz.
6. Șabloane de proiectare creaționale (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton).
7. Șabloane de proiectare structurale (Adapter, Bridge, Composite, Decorator).
8. Șabloane de proiectare structurale (Fašade, Flyweight, Proxy).
9. Șabloane de proiectare comportamentale (Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator).
10. Șabloane de proiectare comportamentale (Mediator, Memento, Observer).
11. Șabloane de proiectare comportamentale (State, Strategy, Template Method, Visitor).
12. Folosirea șabloanelor creaționale în Java.
13. Folosirea șabloanelor structurale în Java.
14. Folosirea șabloanelor comportamentale în Java.
Bibliografie
1. ***:Data and Object Factory Patterns, (http://www.dofactory.com/patterns/Patterns.aspx).
2. Cooper J.W.: The Design Patterns Java Companion, Addison-Wesley, 1998, (http://www.patterndepot.com/put/8/JavaPatterns.htm).
3. Eckel, B.: Thinking in Java (3rd ed.), New York: Prentice Hall, 2002 (http://www.bruceeckel.com).
4. Eckel, B.: Thinking in Patterns. Problem-Solving Techniques using Java (http://www.bruceeckel.com).
5. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J.: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995 (bibliotecă).
Evaluare
Nota finală se calculează ca o medie ponderată, astfel:
N1: Activitatea în timpul orelor (seminar, întrebări la curs) = 25%
N2: Proiect (se va preda în săpt. 14) = 25%
N3: Proba practică = 25%
N4: Lucrare scrisă = 25%
Nota finală NF=(N1+N2+N3+N4)/4.
Pentru participarea la examen e necesar ca N1>=5, N2 >= 5 și N3 >= 5. Pentru promovare este necesar ca toate notele să fie >=5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline