Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Baze de date

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIH1002 Baze de date în Internet
2+0+2+0
E
8 cr.
MID1013 Tehnologii si platforme Java pentru aplicatii distribuite
2+0+2+0
E
8 cr.
MID1015 Gestiunea proiectelor soft
2+1+1+0
E
7 cr.
MML1013 Aritmetică modulară şi criptografie
2+1+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+2+6+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIH1001 Servere de date
2+0+2+0
E
8 cr.
MIH1003 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
2+0+2+0
E
8 cr.
MIH1004 Baze de date distribuite
2+0+2+0
E
7 cr.
MIC1001 Protocoale de securitate în comunicaţii
2+1+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+1+7+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIC1002 Modele formale de concurenţă şi comunicaţii
2+1+1+0
E
8 cr.
MMC1007 Modele statistice computaţionale
2+1+1+0
E
8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
2+1+0+0
C
6 cr.
MXX4301 Curs opţional 1
2+0+2+0
E
8 cr.
TOTAL
8+3+4+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MIH1005 Data mining
2+0+2+0
8 cr.
MID1018 Tehnici avansate în medii virtuale distribuite
2+0+2+0
8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIH1009 Baze de date deductive
2+0+2+0
E
8 cr.
MIH1007 Comerţ electronic
2+1+0+0
E
8 cr.
MIA1003 Proiect de cercetare în baze de date
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX4302 Curs opţional 2
2+0+2+0
E
8 cr.
TOTAL
6+1+7+0=14
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MIH1006 Capitole avansate de baze de date
2+0+2+0
8 cr.
MID1020 Algoritmi distribuiţi şi tehnici avansate în sisteme distribuite
2+0+2+0
8 cr.