Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH1009 Baze de date deductive
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
4
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. ONET Adrian,  adriancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline