Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC1001 Protocoale de securitate în comunicaţii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
2
2+1+1
specialitate
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet
2
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. BUFNEA Darius Vasile,  bufnycs.ubbcluj.ro
Prof. PATRICIU Victor Valeriu,  victorpatriciuyahoo.com
Obiective
Cursul doreste a releva cursantilor principalele aspecte legate de securitate si vulnerabilitati asociate prezente la diferite nivele ale stivei TCP/IP. De asemenea se doreste instruirea studentului in a identifica si a folosi cele mai bune abordari legate de comunicarea in Internet, atat din prisma utilizatorului cat si din prisma dezvoltatorului de aplicatii soft.
Continutul
Cursul Protocoale de Securitate in Comunicatii abordeaza principiile de comunicare securizate in cadrul stivei TCP/IP, prezentand diferitele aspecte legate de securitate si vulnerabilitaţi la fiecare dintre nivelele stivei TCP/IP. Cursul abordeaza următoarele teme:

- Protocoale, mecanisme si algoritmi de securitate la nivelele legatura de date, retea, transport si aplicatie;
- Semnaturi electronice si infrastructuri de securitate;
- Incapsularea protocoalelor, tunelare si mecanisme VPN;
- Mecanisme si scheme de autentificare. Kerberos;
- Smartcard-uri si biometrice;
- Securitate in sistemul bancar si plati electronice in Internet;
- Virusologie. Sisteme antivirus, anti-spyware si sisteme firewall;
- Instrumente si metodologii pentru auditarea si testarea securitatii retelelor;
- Etica si elemente juridice privind infractionalitatea informatica;
- Asigurarea intimitatii utilizatorului.
Bibliografie
1. V. V. Patriciu, M. Ene-Pietrosanu, C. Vaduva, I. Bica, N. Voicu, Securitatea Comertului Electronic, Editura ALL;
2. V. V. Patriciu, M. Ene-Pietrosanu, I. Bica, J. Priescu, Semnaturi Electronice si Securitate Informatica, Editura ALL, 2006;
3. V. V. Patriciu, I. Vasiu, S. G. Patriciu, Internet-ul si dreptul, Editura ALL BECK, Bucuresti, 1999;
4. W. Stalling, Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999;
5. B. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Wiley Professional Computing, 2 edition (October 19, 1995);
6. Kerberos: The Network Authentication Protocol, http://web.mit.edu/Kerberos/;
7. Netfilter/iptables project, http://www.netfilter.org
8. F. Cohen, A Short Course on Computer Viruses, Wiley Professional Computing, 2 edition, April 1994;
9. Top 100 Network Security Tools, http://sectools.org;
10. Mostafa Hashem, Protocols for Secure Electronic Commerce, CRC Press, 2004.
Evaluare
Cerinte si mod de evaluare:

- 15% din nota finala: comunicarea prin mail securizat folosind PGP cu titularii de laborator;
- 45%: referat si proiect alese in cadrul primei jumatati a semestrului si prezentate in cadrul orelor de seminar/laborator in a doua jumatate a semestrului;
- 40%: examen scris in sesiune.

Observatii: Pentru promovare trebuie cumulate urmatoarele doua conditii:
- prezentarea referatului si a proiectului, activitate ce trebuie notata cel putin cu nota 5;
- minim nota 5 la examenul final din sesiune.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline