Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
3
2+1+0
complementara
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
3
2+1+0
complementara
obligatorie
Baze de date
3
2+1+0
specialitate
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet
3
2+1+0
specialitate
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
3
2+1+0
complementara
obligatorie
Modelare şi simulare - în limba engleză
3
2+1+0
complementara
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. FRENTIU Militon,  mfrentiucs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor,  moldovancs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul isi propune familiarizarea cursantilor cu notiunile fundamentale privind conceperea, proiectarea, promovarea si valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice.
Continutul
1. Clasificarea subiectelor stiintifice. Domeniile informaticii. Tendinte actuale în dezvoltarea informaticii.
2. Tipuri de noutati informatice. Cercetare ştiinţifică teoretică, cercetare ştiinţifică aplicativă.
3. Întelegerea informaticii.
4. Comunicarea informaticii. Publicatiile din domeniul informaticii. Clasificarea lor.
5. Baze de date privind informatica. Documentarea prin internet. Centre de cercetare ştiinţifică.
6. Drumul spre cercetarea stiintifica. Tematica de cercetare. Organizarea activitatii de cercetare. Instrumente ale cercetarii stiintifice.
7. Clasamente: persoane, articole, programe, erori, realizări hard, domenii, reviste, edituri.
8. Unde si cum publicam? Criterii de acceptare. Evaluarea unei lucrari ştiinţifice.
9. Valorificarea rezultatelor cercetării. Redactarea unei lucrări ştiinţifice. Prezentarea unei lucrări ştiinţifice.
10. Evaluarea activitatii informaticienilor. Standarde nationale si internationale.
11. Studii de caz. Personalitati. Scoli internaţionale de informatică. Scoala româneasca de informatică. Sociologia informaticii.
12. Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Intocmirea granturilor de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică.
13. Etica cercetării ştiinţifice.
Bibliografie
Dodig-Crnkovic, G., Scientific Methods in Computer Science, http://www.mrtc.mdh.se/publications/0446.pdf
William J. Rapaport, Philosophy of Computer Science: An Introductory Course, http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/philcs-complete.pdf
Michael S. Mahoney, Software as Science - Science as Software, http://www.princeton.edu/~mike/softsci.htm
The Virtual Museum of Computing, http://icom.museum/vlmp/computing.html
The ACM Computing Classification System, http://www.acm.org/class/1998/
Strategic Directions in Computing Research, http://www.acm.org/pubs/surveys/sdcr/
Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, http://www.cncsis.ro/index.php
American Mathematical Society - Ethical Guidelines, http://www.ams.org/secretary/ethics.html
Computer Dictionary, http://whatis.techtarget.com/
Evaluare
Se va intocmi un proiect care va rezolva următoarele probleme:
1. Referat asupra unui articol de specialitate.
2. Recenzie asupra unei carti de specialitate.
3. Prezentarea unui specialist in domeniul lucrării de disertaţie.
4. Prezentarea unei probleme deschise din domeniul lucrării de disertaţie.
5. Prezentarea unei notiuni relevante din domeniul lucrării de disertaţie.
6. Prezentarea unui rezultat relevant din domeniul lucrării de disertaţie.
7. Prezentati un studiu de caz, din perspectiva lucrării de disertaţie
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline