Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1013 Tehnologii si platforme Java pentru aplicatii distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
1
2+0+2
specialitate
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet
1
2+0+2
specialitate
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
3
2+0+2
specialitate
optionala
Modelare si simulare - în limba engleză
3
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Obiective
Knowledge and use the actual Java platforms and technologies. To offer and / or develop the tools and frameworks, platform independents, for Java middleware use. To open new research directions in the topic.
Continutul
• Lecture 1 : New aspects in Java language [5 cap 1]
• Lecture 2: Applet with JavaScript communication [8]
• Lecture 3: Proxies [6 cap10], immutable objects [7 cap 3], reflection [7 cap 9].
• Lecture 4: Servlets and servlet containers [5 cap 7].
• Lecture 5: Servlet filters [9]
• Lecture 6: Special aspects about servlets: initialization, cookies, session object, forwards [1 cap 7].
• Lecture 7: Applet with servlet communications [7 cap 4]
• Lecture 8: Java server pages (JSP): introduction, default objects [5 cap 8].
• Lecture 9: JSP beans, custom tags design [2 cap 10].
• Lecture 10: Java Standard Tag Libraries (JSTL) [2 cap 14].
• Lecture 11: The Struts framework [6 cap 4].
• Lecture 12: The JSF framework [6 cap 13].
• Lecture 13: The Spring framework [9].
• Lecture 14: JDBC [5 cap 3] vs. hibernate [2]
Bibliografie
1. AYERS D. et.al. Professional Java Server Programming Wrox Press, 1999
2. BODOF S. et.al The j2ee Tutorial. Sun Microsystems, 2001.
3. BOIAN F.M. Programare distribuită în Internet; metode şi aplicaţii. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 1997
4. BOIAN F.M. FERDEAN C.M., BOIAN R.F., DRAGOS R.C. Programare concurentă pe platforme Unix, Windows, Java. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2002
5. BOIAN F.M., BOIAN R.F. Tehnologii fundamentale Java pentru aplicaţii Web. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2005
6. GOODWILL J. HIGHTOWER R. Professional Jakarta Struts. Wiley, 2004.
7. SIMMONS R. Hardcore Java. O@ Reilly, 2004.
8. *** http://java.sun.com.
9. *** http://www.java.sun.com/j2ee/docs.html
Evaluare
The activity ends with a written final exam. During the semester, the students will have to prepare a theoretical report and a software project in the topic. Optionally, the students can design an illustrative example for a course concept.
Final grade consists from:
• Final writtenexam: 30%
• The quality of the project 30%
• Technical report : 25%
• A representativ example presentation : 15%

Details for the course conditions and the student requests can be consult from:
http://www.cs.ubbcluj.ro/~florin/PJ
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline