Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH1001 Servere de date
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
2
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Obiective
Obtinerea de cunostinte de baza despre servere de date.
Continutul
1. Tehnologia client/server in domeniul bazelor de date. Servere de date.
2. Prezentarea sistemului Oracle. Istoric.
3. Structura logica a unei baze de date. Structura fizica a unei baze de date.
4. Executia instructiunilor SQL la serverul Oracle.
5. Gestiunea tabelelor (creare, modificare, stergere). Tipuri de date. Adaugarea, stergerea, modificarea datelor din tabele
6. Index. Secventa. Sinonim.
7. View-uri sistem pentru informare.
8. PL/SQL. Structura blocurilor. Definire tipuri utilizator. Declararea variabilelor. Instructiuni PL/SQL.
9. Interactiunea cu serverul Oracle folosind Pl/SQL
10. Declarare si folosire cursor
11. Gestiunea colectiilor
12. Subprograme PL/SQL. Pachete.
13. Securitatea bazelor de date. Profiluri. Roluri. Utilizatori.
14. Tratarea exceptiilor.
15. Trigger.
16. Gestiunea obiectelor in Oracle.
17. Tabele relational-obiectuale.
18. Utilizarea unei baze de date Oracle dintr-un mediu vizual. Executia instructiunilor SQL si a procedurilor memorate cu ADO.NET.
19. Java si Oracle.
20. Controlul accesului concurent în Oracle.
21. Oracle si Web.
22. Baze de date distribuite în Oracle.
23. Optimizarea interogarii bazelor de date Oracle.
24. Facilitati data mining in Oracle.
25. Facilitati Oracle pentru dezvoltarea de aplicatii
Bibliografie
1. AULT MICHAEL, Oracle9i Administration and Management, John Wiley & Sons 2002
2. DAWES CHIP, STEVEN FEUERSTEIN, BILL PRIBYL, Oracle PL/SQL Language Pocket Reference, O@Reilly 2003.
3. GALLARDO DAVID J., Java™ Oracle® Database Development, Prentice Hall 2002.
4. GREENWALD RICK,JIM MILBERY, Oracle9i AS™ Portal Bible, Hungry Minds, Inc. 2001.
5. HARRINGTON, J.L., SQL Cleary Explained, AP Professional, (Academic Press), 1998.
6. INGRAM GEOFF, High-Performance Oracle, Wiley Publishing, Inc. 2002.
7. LONEY KEVIN, GEORGE KOCH, Oracle9i: The Complete Reference, McGraw-Hill/Osborne 2002.
8. POPESCU, I., Modelarea bazelor de date. Editura Tehnica, Bucuresti 2001.
9. POPESCU, I., Oracle8. Prelucrarea avansata a informatiei. Editura Tehnica, Bucuresti 1999.
10. STEPHENS, R.K., R.R. PLEW, B. MORGAN, J. PERKINS, Teach Yourself SQL in 21 Days, Second Edition, Macmillan Computer Publishing, http://www.mcp.com
Evaluare
Cu ponderea 25%: Activitatea de la laborator: prezenta, rezolvarea temelor cerute, predarea laboratoarelor la timp (maximum 1 saptamâna dupa termenul limita).
Cu ponderea 25%: Un referat sau un proiect din tematica disciplinei.
Cu ponderea 25%: O proba practica în ultima saptamâna de activitate didactica.
Cu ponderea 25%: Un test (lucrare scrisa) în sesiunea de examene.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline