Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC1002 Modele formale de concurenţă şi comunicaţii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
3
2+1+1
specialitate
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet
3
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. STERCA Adrian Ioan,  forestcs.ubbcluj.ro
Prof. MUNTEAN Traian,  Traian.Munteanimag.fr
Obiective
Prezentarea celor mai recente cercetări în domeniul concurenţei şi a comunicaţiilor. Studiul particularităţilor legate de granularitatea inpusă de diversele modele. Realizarea unor proiecte specifice şi compararea performanţelor acestora. Studiul revenirii din avarii.
Continutul
1.Modelul CCS - Calculus of Communication Systems (partea 1) [2] [4 cap 2]
2.Modelul CCS - Calculus of Communication Systems (partea 2) [2] [4 cap 2]
3.Modelul Pi-Calculus [4 cap 3]
4.Controlul concurenţei - serializare, complexitate, control, conflicte, algoritmi [5 cap 3-5]
5.Abordarea obiectuală în concurenţă [5 cap 6-8]
6.Controlul concurenţei în baze de date relaţionale [5 cap 8]
7.Controlul concurenţei în structuri de căutare: implementări şi abordări practice [5 cap 9-10]
8.Modelarea avariilor: particularităţi ale avariilor tranzacţiilor şi a impasului (deadlock) [5 cap 11-13]
9.Recuperarea în modelele pagină, obiectual, multimedia [5 cap 14-16]
10.Controlul concurenţei în context distribuit: federaţii omogene [5 cap 18]
11.Controlul concurenţei în context distribuit: federaţii eterogene[5 cap 18]
12.Controlul concurenţei în context distribuit: impasul în sisteme distribuite: detectare, recuperare, prevenire [5 cap 18]
13.Arhitectura maşinilor orientate transputer [3]
14.Aplicaţii specifice concurenţei [1]
Bibliografie
1.BOIAN F.M. FERDEAN C.M., BOIAN R.F., DRAGOS R.C. Programare concurentă pe platforme Unix, Windows, Java. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2002.
2.KOSKY A.S. Formal models for Concurrent Communication Systems. http://www.anthonykosky.com/pdf_files/WPE_91.pdf, 1991.
3.MUNTEAN T. Parallel Programming of Transputer Based Machine. IOS Press, 1992.
4.REICHEL H. Formal Models of Concurrency http://www.informatik.uni-bremen.de/~lschrode/teaching/Systems/ReichelCCS.pdf, 2003.
5.WEIKUM G. VOSSEN G. Transactional Information System: Theory, Algorithms, and Practice of Concurrency Control and Recovery. Kaufmann Morgan Publ. 2002.
Evaluare
Activitatea se încheie cu examen scris (nota S). De-a lungul semestrului, studenţii vor realiza mai multe proiecte şi referate pe tematica concurenţei şi comunicaţiilor în sisteme distribuite (nota L).
Nota finală = 50%S + 50%L.
Toate cerintele legate de criteriile pe care trebuie sa le satisfaca un student pentru a promova (prezenta la laborator, cerinte minime legate de calitatea referatelor/proiectelor prezentate etc.) se gasesc pe pagina web:
http://cs.ubbcluj.ro/~forest/mfcc
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline