Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH1006 Capitole avansate de baze de date
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
4
2+0+2
specialitate
optionala
Sisteme distribuite în Internet
4
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. CÂMPAN Alina,  alinacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul grupează câteva topicuri (subiecte) avansate din domeniul bazelor de date, ca o completare relativ la alte câteva subiecte studiate anterior de studenţi (orientarea obiect în baze de date, baze de date distribuite, data mining). Îşi propune:
- să introducă şi familiarizeze studentul cu unele tipuri speciale de baze de date (spaţiale, temporale, spaţio-temporale, date private şi anonime), provenite din necesităţi şi domenii de probleme particulare;
- să prezinte aceste domenii ca o arie importantă de cercetare şi dezvoltare în bazele de date;
- să contribuie la înţelegerea acestor domenii prin studierea şi dezvoltarea unor aplicaţii practice relevante.
Continutul
1. Introducere
- Domenii de aplicaţii care au condus la necesitatea organizării şi gestionării de colecţii de date cu caracteristici particulare
2. Baze de date spaţiale - modelarea datelor
- Tipuri de date spaţiale (puncte, linii, suprafeţe) şi reprezentarea spaţiului (raster şi vectorial)
- Modelarea datelor spaţiale (complexe simpliciale, realm)
3. Baze de date spaţiale - relaţii şi operaţii spaţiale
- Relaţii spaţiale (topologice, direcţionale şi metrice)
- Operaţii spaţiale; rezolvarea operaţiilor spaţiale cu algoritmi din geometria computaţională
4. Interogarea bazelor de date spaţiale
- Metode de regăsire - indecşi
- Limbaje de interogare
5. Baze de date temporale - modelarea datelor; relaţii temporale
- Noţiuni temporale
- Modelarea conceptuală a datelor temporale
- Modelarea logică a datelor temporale. Forme normale temporale
- Relaţii temporale (topologice şi metrice)
6. Interogarea bazelor de date temporale
- Metode de acces temporale
- Limbaje de interogare
7. Baze de date spaţio-temporale
- Modele conceptuale spaţio-temporale
- Modele logice spaţio-temporale
- Interogarea datelor spaţio-temporale (tipuri de interogări, metode de acces spaţio-temporale)
8. Securitatea şi secretul datelor
- Necesitatea păstrării secretului datelor
- Tehnici de control a conservării secretului datelor (bd statistice vs anonimitatea datelor)
9. Baze de date statistice
- Canale de inferenţă şi interogări statistice
10. Anonimitatea datelor
- Noţiuni şi tehnici generale în anonimizarea datelor
- Pierderea de informaţie vs pierderea secretului datelor
- Modele de anonimitate a datelor şi algoritmi de anonimizare
i. Modelul K-anonymity
ii. Modelul P-sensitive k-anonymity
iii. Modelul L-Diversity
iv. Modelul (a,k)-anonymity
v. Modelul Extended p-sensitive k-anonymity
vi. Personalized privacy preservation
Bibliografie
1. R. H. Guting, An Introduction to Spatial Database Systems, VLDB Journal,vol. 3, pp. 357-399 H. Samet, The Design and Analysis of Spatial Data Structures, Addison-Wesley, Reading, MA, 1990
2. C. S. Jensen, Temporal Database Management, http://www.cs.aau.dk/~csj/Thesis/
3. H. Gregersen, C. S. Jensen, Temporal Entity-Relationship Models - a Survey B. Salzberg, V. J. Tsotras, Comparison of Access Methods for Time-Evolving Data, ACM Comput. Surv., 31(2), 158-221, 1999
4. N. Pelekis, et al - Literature Review of Spatio-Temporal Database Models, The Knowledge Engineering Review Journal, 19(3), 235-274, 2005
5. Mohamed F. Mokbel, Thanaa M. Ghanem, Walid G. Aref, Spatio-temporal Access Methods, 2003, disponibil la http://citeseer.ist.psu.edu/mokbel03spatiotemporal.html
6. Samarati P. - Protecting Respondents Identities in Microdata Release, IEEE Transactions on Knowledge and Data Eng., Vol. 13, No. 6, 2001, 1010-1027
7. Sweeney L. - k-Anonymity: A Model for Protecting Privacy, Intl. Journal on Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-based Systems, Vol. 10, No. 5, 2002, 557 - 570
8. Sweeney L. - Achieving k-Anonymity Privacy Protection Using Generalization and Suppression, Intl. Journal on Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-based Systems, Vol. 10, No. 5, 2002, 571 - 588
9. Truta, T.M., Bindu, V. - Privacy Protection: p-Sensitive k-Anonymity Property, Workshop on Privacy Data Management, 22th IEEE Intl. Conf. of Data Eng., 2006
10. Campan, A., Truta, T.M. - Extended p-Sensitive k-Anonymity for Privacy Protection, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Informatica, Vol. LI(2), pp. 19-30, 2006
Evaluare
Activitatea se încheie cu un examen scris (nota E). De-a lungul semestrului, studenţii vor realiza un raport teoretic (nota R) şi mai multe teme practice de laborator / proiecte (nota P). Nota finală este media ponderata a celor trei note menţionate mai sus. Nota finala = 40%E + 25%R + 35%P. Studenţii care vor demonstra competenţe deosebite în cercetare, prin dezvoltarea unor proiecte spre publicare vor primi un punctaj suplimentar de 10% din Nota finala. Pentru promovare, e necesar ca nota finală să fie cel puţin 5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline