Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH1004 Baze de date distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
2
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARABANT Sergiu,  dadics.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul porneste de la notiunile de baza studiate despre bazele de date traditionale si introduce studentii in lumea bazelor de date distribuite. Se considera cunoscute tehnologiile si conceptele teoretice relative la bazele de date relationale si obiectuale. Cursul îsi propune sa:
- familiarizeze studentii cu aspectele particulare si specifice bazelor de date distribuite în comparatie cu cele centralizate. (proiectarea, gestiunea tranzactiilor, evaluarea interogarilor, etc)
- sa prezinte aspectele majore care favorizeaza/defavorizeaza implementarea unei arhitecturi de baze de data distribuite în cazuri concrete.
- Sa prezinte subiectele si directiile importante de cercetare în domeniul bazelor de date distribuite.
- Sa contribuie la întelegerea aspectelor practice legate de facilitatile distribuite ale unui server de baze de date prin proiectarea si implementarea unor aplicatii practice si a unor configuratii specifice.
Continutul
Curs 1
Introducere in domeniul bazelor de date distribuite, Descriere generala a problematicii bazelor de date distribuite.
Curs 2
Arhitectura bazelor de date distribuite.
Sisteme de baze de date cu facilitati distribuite.
Scurt istoric.
Curs 3
Proiectarea bazelor de date distribuite.
Metode de proiectare top-down si bottom-up.
Fragmentare orizontala, verticala, mixta.
Algoritmi de proiectare si alocare a datelor bazati pe evaluarea cunostintelor disponibile relative la sistem.
Curs 4
Algoritmi de clustering (data mining) si aplicatiile acestora în proiectarea bazelor de date distribuite.
Modelarea numerica a datelor.\
Notiuni de similaritate. Proiectarea bazata pe algoritmi de tip: k-means. Clusterizare ierarhica, fuzzy clustering.
Curs 5
Evaluarea calitativa a unui algoritm de proiectare. Studiu comparativ al algoritmilor de proiectare.
Influenta ordinii de fragmentare a entitatilor asupra calitatii proiectarii.
Determinarea ordinii optimale de fragmentare.
Curs 6
Procesarea interogarilor în medii distribuite
Obiective
Nivele de procesare a interogarilor.
Curs 7
Descompunerea interogarilor.
Localizarea datelor.
Curs 8
Optimizarea interogarilor distribuite
Date necesare în optimizarea interogarilor.
Algoritmi.
Curs 9
Gestiunea tranzactiilor distribuite.
Proprietatile tranzactiilor
Tipuri de tranzactii.
Curs 10
Controlul concurentei într-un mediu distribuit.
Mecanisme bazate pe marci de timp.
Metode optimiste de control al concurentei.
Rezolvarea si detectarea situatiilor de deadlock.
Curs 11
Replicarea datelor.
Mecanisme de replicare in baze de date distribuite.
Gestiunea si controlul inconsistentei datelor.
Curs 12
Siguranta datelor în baze de date distribuite
Probleme si mecanisme de masura a sigurantei datelor într-un sistem distribuit
Gestiunea problemelor legate de penele de functionare a nodurilor si retelei.
Curs 13
Baze de date obiectuale distribuite.
Facilitati oferite de catre sisteme de operare pt implementarea bazelor de date distribuite.
Curs 14
Directii curente de dezvoltare si cercetare.
Baze de date obiectuale distribuite
Servere de date si server paralele de date.
Bibliografie
1. Tamer, Oszu M., Patrick Valduriez. Principles of Distributed Database Systems, Prentice-Hall, 1998.
2. Adrian Sergiu DARABANT, Specificare si modelare obiectuala în baze de date distribuite, Teza de doctorat, Biblioteca Universitatii Babes Bolyai, Cluj Napoca, 2004
3. Ceri, S., G. Pelagatti, Distributed Databases: Principles and Systems. Ed McGraw-Hill, 1984.
4. Gardarin G., P. Valduriez, Relational Databases and Knowledge Bases. Readings MA: Addison Wesley, 1989.
5. Bertino, E., L. Martino, Object-Oriented Database Systems; Concepts and Architectures. Addison Wesley, 1993.
6. Bochmann, G. von, Concepts for Distributed Systems Design, Springer Verlag, Berlin, 1983.
7. Bernstain, P, Hadzilacos, V., Goodman, N., Concurrency Control and Recovery in Database Systems, Addison Wesley, 1987.
8. Ramakrishnan, R. Gehrke, J., Database Management Systems, 2nd edition, McGraw-Hill Publishing, 2001.
9. Piattini, M., Diaz, O., Advanced Database Technology and Design, ArtechHouse Publishing, 2000.
10. Abiteboul, S., Hull, R., Vianu, V., Foundations of databases, Addison Wesley, 1995.
Evaluare
Activitatea didactica se încheie cu examen scris. De-a lungul semestrului, studentii vor realiza un raport teoretic si vor implementa un proiect de semestru care sa ilustreze aspectele caracteristice si utilitatea unor tehnologii si algoritmi din domeniul bazelor de date distribuite.
Nota finala :
- 25% examenul scris
- 40% raportul teoretic si prezentarea acestuia
- 35% implementarea practica si functionala a aspectelor teoretice
Studentii care vor demonstra aptitudini deosebite în cercetare, prin publicarea a cel putin unei lucrari stiintifice vor primi un punctaj suplimentar de 20% din Nota finala. Nota minima de promovare este 5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline