Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MML1013 Aritmetică modulară şi criptografie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date
1
2+1+1
specialitate
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet
1
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. CRIVEI Septimiu,  criveimath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea elementelor de baza din aritmetica modulara. Prezentarea unor algoritmi fundamentali de criptare cu chei private si cu chei publice si a unor aplicatii.
Continutul
1. Complexitatea algoritmilor. Aritmetica modulara.
2. Primalitate si factorizare.
3. Corpuri finite si logaritmi discreti.
4. Sisteme clasice de criptare.
5. Criptografie cu chei private.
6. Criptografie cu chei publice: RSA, ElGamal.
7. Functii hash si semnaturi digitale.
8. Protocoale legate de chei.
Bibliografie
1. S. Crivei, A. Marcus, C. Sacarea, C. Szanto, Computational algebra with applications to coding theory and cryptography, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2006.
2. C. Gherghe, D. Popescu, Criptografie. Coduri. Algoritmi, Univ. Bucuresti, 2005.
3. D. Kahn, The Codebreakers, Macmillan, 1967.
4. N. Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, Springer, 1994.
5. A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997. [http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac]
Evaluare
Referat si proiect (2/3 din nota), laboratoare (1/3 din nota).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline