Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0001 Algebra 1 (Algebră liniară)
2+2+0
E
6 cr.
MML0003 Logică, teoria mulţimilor şi aritmetică
2+2+0
C
6 cr.
MMA0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
3+2+0
E
6 cr.
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
2+2+0
E
6 cr.
MID0001 Fundamentele programării
2+2+2
C
6 cr.
TOTAL
11+10+2=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
3 cr.
PDP1001 Psihologia educaţiei
2+1+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0004 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază)
2+2+0
E
5 cr.
MMA0003 Analiză matematică 2 (Analiza in R^n)
3+3+0
E
6 cr.
MMG0003 Geometrie 2 (Geometrie afină)
2+1+0
C
4 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+1+1
E
5 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+0+2
E
6 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0
C
4 cr.
TOTAL
13+8+3=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
PDP1002 Introducere in pedagogie/curiculum
2+2+0
C
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0005 Algebra 3
2+2+0
E
6 cr.
MMA0004 Analiză matematică 3
2+2+0
E
6 cr.
MMG0004 Geometrie 3 (Curbe şi suprafeţe)
2+2+0
E
6 cr.
MMC0001 Analiză complexă
2+2+0
E
6 cr.
MMN0001 Soft matematic
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline facultative:
PDP1003 Teoria si metodologia instruirii/evaluarii
2+1+0
C
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0003 Sisteme de operare
2+1+2
C
6 cr.
MME0003 Modelare matematică
2+2+0
E
6 cr.
MMN0002 Analiză numerică
2+2+2
C
6 cr.
MMM0001 Mecanică
2+1+1
E
6 cr.
MMP0001 Probabilităţi
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+5=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline facultative:
PDP1004M Didactica matematicii
2+1+0
C
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMA0006 Optimizare liniară
2+2+0
E
5 cr.
MMP0002 Statistică matematică
2+2+1
E
5 cr.
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
E
5 cr.
MME0005 Dinamici economice
2+2+0
C
5 cr.
MXX9501 Curs optional 1
2+1+0
C
5 cr.
MXX9502 Curs optional 2
2+1+2
C
5 cr.
TOTAL
12+10+3=25
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1
C
3 cr.
PDP1005 Disciplina optionala psihopedagogica
2+1+0
C
4 cr.
PDP1006 Practica observativă
0+4+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+1+0
5 cr.
MMC0004 Complemente de analiză complexă
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MME0006 Calcul variaţional
2+1+0
5 cr.
MME0008 Ecuaţii integrale
2+1+0
5 cr.
MME0010 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale
2+1+0
5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMA0009 Optimizare neliniară
2+2+0
E
7 cr.
MXX9503 Curs optional 3
2+1+0
E
5 cr.
MXX9504 Curs optional 4
2+1+0
C
5 cr.
MXX9505 Curs optional 5
2+1+0
C
5 cr.
MXX9506 Curs optional 6
2+1+0
C
5 cr.
MXX9507 Curs optional 7
1+0+0
C
3 cr.
TOTAL
11+6+0=17
 
30 cr.
Discipline facultative:
PDP0000M Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
3 cr.
PDP1007 Evaluare finala - Portofoliu didactic
0+2+0
C
1 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
MMM0003 Mecanică analitică
2+1+0
5 cr.
MMM0004 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
2+1+0
5 cr.
MMM0005 Capitole speciale de astronomie
2+1+0
5 cr.
MMM0006 Mecanică cerească
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
MMA0014 Optimizare vectorială
2+1+0
5 cr.
MMA0015 Optimizare discretă
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
MML0009 Complemente de algebră
2+1+0
5 cr.
MML0006 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
MMG0007 Complemente de geometrie
2+1+0
5 cr.
MMG0008 Geometrie discretă
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0
3 cr.