Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
Matematică - linia de studiu maghiară
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
5
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. SALAGEAN Grigore Stefan,  salageanmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. BULBOACA Teodor,  bulboacamath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea principalelor clase de functii univalente definite prin proprietati geometrice remarcabile precum si unor aplicatii in reprezentarea conforma.
Continutul
1. Funcţii univalente; rezultate clasice. Teorema ariei. Teorema de acoperire pentru clasa S (Koebe, Bieberbach). Teorema de acoperire pentru clasa Sigma. Teoreme de deformare (Koebe, Bieberbach). Compactitatea clasei S. Conjectura lui Bieberbach.
2. Funcţii analitice cu partea reală pozitivă. Subordonare.
- Reprezentarea integrala; formula lui Herglotz. Teoremele lui Herglotz.
- Reprezentări prin integrale Stiltjes. Teorema lui Caratheodory.
- Delimitări relative la funcţiile olomorfe cu partea reală pozitivă.
- Subordonare; principiul subordonării (Lindelof). Lema lui Sakaguchi.
3. Clase speciale de funcţii univalente.
- Funcţii stelate. Raza de stelaritate. Teorema de delimitare a coeficienţilor funcţiilor din clasa S^*. Formula de structură.
- Funcţii convexe. Teorema de dualitate (Alexander). Compactitatea clasei K. Raza de convexitate.
- Funcţii alfa - convexe. Teorema de stelaritate a funcţiilor alfa - convexe. Teorema de dualitate. Raza de alfa - convexitate. Teoreme de delimitare (Miller).
- Funcţii aproape convexe. Criteriul de univalenţă a lui Noshiro - Warschawski - Wolff. Criteriul de univalenţă a lui Ozaki - Kaplan. Teorema de caracterizare a funcţiilor aproape convexe (Kaplan). Domenii liniar accesibile.
- Funcţii tipic reale. Formula de structură. Teorema de dualitate. Teorema asupra coeficienţilor. O condiţie suficientă de univalenţă pentru funcţii tipic reale. Consecinţă (Aksentiev). Teorema lui Thalk - Ciakalov. Criterii de univalenţă pentru funcţii meromorfe. Teorema lui Aksentiev. Condiţii de stelaritate şi convexitate pentru funcţii meromorfe.
4. Condiţii de difeomorfism în planul complex.
- Funcţii spiralate generalizate de clasa C^1. Teoreme generale; cazuri particulare.
- Funcţii alfa - convexe neanalitice. Leme pregătitoare. Teorema de stelaritate a funcţiilor alfa-convexe neanalitice. Exemple.
- C^1 transformări şi legea refracţiei.
- Funcţii aproape convexe de clasa C^1. Teoreme fundamentale. Cazuri particulare. Exemple.
Bibliografie
1. GOLUZIN, G. M. : Geometric theory of functions of a complex variable, Trans. Math. Mon., Amer. Math. Soc., 1969.
2. GOODMAN, A. W. : Univalent functions (vol. I, II), Mariner Publishing Co., Tampa, 1983.
3. DUREN, P. L. : Univalent functions, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1984.
4. MOCANU, PETRU - BULBOACĂ, TEODOR - SĂLĂGEAN, GR. ŞTEFAN : Teoria geometrică a funcţiilor univalente, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999.
5. BULBOACĂ, TEODOR - MOCANU, PETRU : Bevezetés az analitikus függvények geometriai elméletébe, Editura Abel (Erdely Tankönyvtanács), Cluj-Napoca, 2003.
6. GRAHAM, IAN - KOHR, GABRIELA : Geometric function theory in one and higher dimensions, M. Dekker, 2003.
Evaluare
Examen. Lucrări scrise în timpul semestrului; media lor reprezintă 1/3 din nota finală.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline