Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA0015 Optimizare discretă
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematici aplicate
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. LUPSA Liana,  llupsamath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea unor metode de rezolvare a problemelor de optimizare discreta precum si a unor clase particulare de probleme de optimizare discreta si identificarea unor aplicatii concrete
Continutul
1) Modele matematice. Formularea problemei de optimizare discreta.
2) Utilizarea d-bazelor in studiul problemelor de optimizare in variabile intregi. Probleme de optimizare liniara discreta; studiul stabilitatii unei solutii optime; reoptimizari; parametrizari. Probleme de optimizare neliniara discreta.
3) Metode de tip sectiune pentru rezolvarea problemelor de optimizare liniara discreta : algoritmul discret si algoritmul continuu al lui Gomory, algoritmul lui Young.
4) Metode de tip branch and bound de rezolvare a problemelor de optimizare discreta.
5) Utilizarea programarii dinamice in rezolvarea problemelor de optimizare discreta.
6) Studiul unor clase speciale de probleme de optimizare discreta.
Bibliografie
1) Blaga L., Lupsa L., Cercetare operationala. Cluj-Napoca: Ed. Argonaut, 2006.
2) Kaufmann A., Henry-Labordere A., Metode si modele ale cercetarii operationale (Programare in numere intregi). vol. III. Bucuresti: Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1975.
3) Lupsa L., Numerical Optimization Methods. Special issue in discrete optimization. Cluj-Napoca: Ed. Risoprint, 2005.
4) Mokus J., A set of Examples of Global and Discrete Optimization. Application of Bayuesian Heuristic Approach. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Academic Publishers, 2000.
5) Taha H.A., Integer programming. Theory, Applications and Computations. New York - San Francisco - London: Academic Press, 1975.
Evaluare
Lucrare de control si proiect
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline