Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMN0001 Soft matematic
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
3
2+0+2
specialitate
obligatorie
Matematici aplicate
3
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu,  tradumath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LISEI Hannelore-Inge,  hannemath.ubbcluj.ro
Obiective
Initierea studentilor in utilizarea software si programelor matematice, initiere in tehnoredactarea pe calculator a textelor matematice
Continutul
- Introducere in MATLAB -mediul Matlab, caracteristici, posibilitati interactiunea cu utilizatorul, tipuri de baza (1 curs)
- Matrice in MATLAB - generare, indexare, operatii matriciale si vectoriale (1 cursuri)
- Programare in MATLAB - fluxul de control, fisiere M, tipuri de date, structuri de date avansate (1 curs)
- Grafica in MATLAB ( 3 cursuri ) - grafica bidimensionala, grafica tridimensionala, vizualizare volumelor, animatie, interfete grafice utilizator (GUI)
- Matematica in MATLAB
Algebra liniara numerica (1 curs)
Rezolvitori de ecuatii diferentiale (1 curs)
Analiza datelor (1 curs)
Calcul simbolic (1 curs)
- Introducere in MAPLE (2 cursuri)
- LaTeX (2 cursuri)
Formatarea textului, spatiere, clase, stiluri de documente
Formule, corpuri flotante, inserarea graficelor in LateX
Pachete, resurse WWW
Bibliografie
P. Blaga: Statistica prin MATLAB, Presa Universitara Clujeana, 2003
The Mathworks - Setul de manuale MATLAB
Cleve Moler - Numerical Computing in MATLAB, SIAM, 2005
D. J. Higham, N. J. Higham, MATLAB Guide, 2nd edition, SIAM, 2005
Radu Trimbitas - Analiza numerica. O introducere bazata pe MATLAB, Presa Universitara Clujeana
Horia F. Pop, Paul A. Blaga - LaTex -2e, Editura Tehnica, Bucuresti, 1999
P. Marchand, O. T. Holand - Graphics and GUI with MATLAB, 3rd edition, Barnes and Noble, 2003
Evaluare
Examen practic - 75%, activitatea in timpul semestrului - 25%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline