Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMG0007 Complemente de geometrie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Lect. VACARETU Daniel,  vacaretumath.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul completeaza cunostintele de geometrie ale studentilor cu notiuni si proprietati utile viitorilor profesori de matematica, in deplina concordanta cu programele si manualele scolare in vigoare.
Continutul
I. Elemente de geometria triungiului si a cercului : probleme de concurenta si liniariate,relatii metrice in triunghi si cerc, cercurile lui Lemoine ,cercurile lui Tucker, cercul celor noua puncte, teorema lui Titeica ,dreapta lui Simson, triunghiurile-S ale lui Lalescu.
II. Aplicatii ale calculului vectorial in geometrie.
III. Aplicatii ale numerelor complexe in geometrie.
Bibliografie
1. D.ANDRICA- CS.VARGA,-D.VACARETU, Teme de geometrie, Promedia-Plus, Cluj-Napoca,1997.
2. D.ANDRICA- CS.VARGA-D.VACARETU, Teme si probleme alese de geometrie, Ed.Plus, Bucuresti,2002.
3. ANDRICA,D.-BISBOACA,N.,Numere complexe de la A la Z. Ed.Milenium.Alba Iulia,2001.
4. D.BRANZEI, COL., Planul si spatiul euclidian, Editura Academiei, Bucuresti, 1986.
5. LALESCU,T., Geometria triunghiului,Ed.Tineretului,1958.
6. MIHAILESCU,C., Geometria elementelor remarcabile,Ed.Tehnica,Bucuresti,1957.
7. NICOLESCU, L.-BOSKOFF, V., Probleme practice de geometrie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1990
Evaluare
30% din nota finala activitate din timpul anului
70% din nota finala lucrare scrisa
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline