Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
1
2+2+0
fundamentala
obligatorie
Matematică informatică
1
2+2+0
fundamentala
obligatorie
Matematici aplicate
1
2+2+0
fundamentala
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. VACARETU Daniel,  vacaretumath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Asist. ANDRAS Szilard Karoly,  andraszmath.ubbcluj.ro
Obiective
In prima parte cursul face o trecere gradata de la geometria studiata in liceu la principalele notiuni ale geometriei trei dimenisonale, dupa care sunt abordate analitic obiectele geometriei trei dimensionale.
Continutul
I. Transformari geometrice.
1. Izometriile planului: simetrii, translatii, rotatii.
2. Omotetia.
3. Inversiunea.
II. Geometrie analitica plana.
1. Spatiul vectorial al vectorilor liberi.
2. Caracterizarea vectoriala a dreptelor in plan.
3. Ecuatiile carteziene ale dreptelor in plan.
4. Cercul.
5. Conice.
III. Geometrie analitica in spatiu.
1. Caracterizarea vectoriala a dreptelor si planelor.
2. Ecuatiile carteziene ale dreptelor.
3. Ecuatiile carteziene ale planelor.
4. Sfera.
5. Studiul cuadricelor pe ecuatii reduse.
6. Generarea suprafetelor.
Bibliografie
1. ANDRICA, D., VARGA, CS., VACARETU, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
2. ANDRICA, D., VARGA, CS., VACARETU, D., Teme si probleme alese de geometrie, Ed.Plus, Bucuresti,2002
3. GALBURA, GH., RADO, F., Geometrie, Ed. Did. si Ped. Bucuresti, 1979.
4. MIRON,R., Geometrie Analitica,Ed.Did. si Ped., Bucuresti, 1976.
5. MURGULESCU,E., si col.,Geometrie analitica si diferentiala,Ed.Did.si Ped.,Bucuresti,1971.
6. PINTEA, C., Geometrie, Presa Universitara Clujeana,2001.
7. UDRISTE, C., TOMULEANU, V., Geometrie analitica, Manual pentru clasa a-XI-a, Ed. Did si Ped. Bucuresti
Evaluare
Examen oral.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline