Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME0010 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
5
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PRECUP Radu,  r.precupmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BEGE Antal,  begemath.ubbcluj.ro
Obiective
Asimilarea unor metode actuale din teoria ecuatiilor cu derivate
partiale si trecerea la studiul problemelor semiliniare.
Continutul
Gradul topologic Browder si Leray-Schauder. Teoreme de punct fix. Operatori monotoni, maximal-monotoni, pseudo-monotoni. Teoreme de surjectie. Operatorul lui Nemâtchi. Spatii Sobolev, teoreme de scufundare. Probleme la limita pentru ecuatii
eliptice semiliniare.
Bibliografie
1. Adams, R.A., Sobolev spaces. Academic Press, 1975.
2. Deimling, K., Nonlinear functional analysis. Springer, Berlin-Heidelberg-New-York-Tokyo, 1985.
3. Gilbarg, D., Trudinger, N.S., Elliptic partial differential equations of second order. Springer, Berlin, 1983.
4. Precup, R., Ecuatii cu derivate partiale, Transilvania Press,
Cluj, 1997.
Evaluare
Examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline